James 3

Силата на езика

1 a  Братя мои! Не бива мнозина от вас да стават учители, защото знаете, че ние, учителите, ще бъдем съдени по-строго. 2 b  Ние всички много грешим. Ако някой не греши в думите си, той е съвършен човек, способен да обуздае цялото си тяло. 3Ето ние слагаме юзда в устата на конете, за да ни се покоряват, и направляваме цялото им тяло. 4Също и корабите: макар и да са толкова големи и да ги тласкат бурни ветрове, със съвсем малко кормило кормчията ги насочва накъдето пожелае. 5Така и езикът е нещо малко, а за големи работи се хвали. Ето малкият огън каква голяма гора подпалва! 6 c  И езикът е огън, свят на неправдата. Езикът е заел такова място в тялото, че скверни цялото ни тяло и подпалва колелото на живота ни, сам той подпалван от геената. 7 d  Защото всякакви зверове и птици, влечуги и риби се укротяват и са укротени от човешката природа, 8но езика никой човек не може да укроти. Той е неудържимо зло, пълен със смъртоносна отрова. 9 e  С него благославяме Бог
3:9 В някои ръкописи: „Господ“.
и Отец, с него и кълнем хората, сътворени по Божие подобие.
10 g  От една и съща уста излизат и благословия, и проклятие. Братя мои, не бива това да бъде така. 11Тече ли през един и същ отвор на извора сладка и горчива вода? 12 h  Братя мои, нима може смокинята да ражда маслини или лозата – смокини? Тъй от един извор не може да тече и солена, и сладка вода
3:12 В някои ръкописи: „не може от солен извор да тече сладка вода“.
.

Мъдрост, която идва отгоре

13 Който между вас е мъдър и разумен, нека покаже чрез своето добро поведение делата си в мъдро смирение. 14Но ако в сърцето си имате горчива завист и сте свадливи, не се самоизтъквайте и не се противопоставяйте на истината. 15Това не е мъдростта, която идва отгоре, а земна, плътска, бесовска. 16Защото където има завист и свадливост, там има безредие и всякакви злини. 17А мъдростта, която идва отгоре, първо е чиста, после миролюбива, ненатрапчива, отстъпчива, пълна с милосърдие и добрини, безпристрастна и искрена. 18 j  Плодът пък на правдата се сее в мир от миротворците.
Copyright information for BulCont