James 4

Предупреждение срещу раздорите

1 Откъде са тези спорове и разпри сред вас? Нали оттам, от вашите страсти, които воюват вътре у вас? 2Желаете, а нямате; завиждате до смърт
4:2 Букв. убивате и завиждате.
, а не можете да успеете; спорите и враждувате, а нямате, защото не молите от Бога.
3Молите, но не получавате, защото зле се молите – за да го пропилеете във вашите страсти. 4 b  Неверни мъже и жени, не знаете ли, че приятелството със света е вражда към Бога? Затова който поиска да бъде приятел на света, става враг на Бога. 5Или мислите, че Писанието напразно казва: „До ревност Бог обича духа, който е вселил у нас“? 6 c  Затова пък Той ни дава по-голяма благодат, както е казано: „Бог се противи на горделивите, а на смирените дарява благодат.“

7 d  И тъй, покорете се на Бога! Опълчете се против дявола и той ще побегне от вас. 8 e  Приближете се към Бога и Той ще се приближи към вас. Очистете ръце, грешници, и пречистете сърца, двуличници! 9Скърбете, плачете и ридайте! Нека смехът ви се обърне на плач, а радостта – на тъга. 10Смирете се пред Господа и Той ще ви извиси.

Истинският Съдия

11 f  g  Братя, недейте да злословите помежду си! Който злослови срещу свой брат или съди свой брат, той злослови срещу закона и съди закона. Но ако съдиш закона, ти не си изпълнител на закона, а негов съдия. 12 h  Един е Законодателят и Съдията, Който може да спаси и да погуби. А ти кой си, че да съдиш другиго?

Против самохвалството

13 Чуйте сега вие, които казвате: „Днес-утре ще заминем за еди-кой си град, ще поживеем там една година, ще захванем търговия и ще забогатеем.“ 14 i  Та вие не знаете какво ще се случи утре. Какво е вашият живот – дим, който се появява за малко и после изчезва. 15 j  Вместо да кажете: „Ако иска Господ и бъдем живи, ще направим това или онова“– 16сега, в своята самонадеяност, вие се хвалите. Всяко такова самохвалство е лошо. 17И тъй, който знае да прави добро, а не прави, грях върши.
Copyright information for BulCont