b Пс. 46:10 ; 76:4 ; Юд. 9:7
c Юд. 13:18
d Юд. 10:3
e Юд. 5:23
g Пс. 33:9 ; 104:30 ; 148:5 ; Юд. 9:4-5
i 1 Цар. 15:22 ; Пс. 51:18 ; Сир. 34:12-15

Jdt 16

Хвалебствената песен на Юдит

1 a  А Юдит започна песента така:

„Прославяйте моя Бог под звуците на тимпани, възхвалявайте моя Господ под звуците на кимвали! Нека и песента ви бъде прослава и възхвала за Него! Величайте и призовавайте Неговото име!
2 b  Защото Той е Бог, Господ, Който води войните до победен край! Той ме върна тук, сред своя народ, и ме изтръгна от ръцете на моите гонители.

3 Асирийският враг дойде от планините на север, дойде с многохилядните си войски и тяхното множество препречи пътя на реките, а конницата им покри хълмовете. 4Той искаше да изгори страната ми с огън, младежите ми да изтреби с меч, кърмачетата да удари о земята, да вземе децата ми за плячка, да отведе девиците ми в плен.

5 c  Но Господ Вседържител ги повали чрез женска ръка. 6И не от младежи падна техният предводител, не го поразиха синове на титани, нито срещу него извисиха снага исполини, а Юдит, дъщерята на Мерария, го погуби чрез хубостта на лицето си. 7 d  За да избави Израил от страдания, тя свали вдовишката дреха, намаза лицето си с благоухания, 8украси косата си с накити и надяна ленена дреха, за да го прелъсти. 9Сандалите ѝ привлякоха погледа му, а нейната хубост плени душата му. Но меч преряза шията му. 10Нейната смелост ужаси персите, нейното безстрашие порази мидийците.

11 Тогава угнетените ми братя ликуваха от радост, тяхната немощ се превърна в мъжество, а враговете ни, обзети от страх, с викове се обърнаха в бягство. 12 e  Синовете на млади жени ги съсичаха и поваляха като роби, заловени при бягство. Те бяха изтребени от войската на моя Господ Бог.

13 f  Искам да възвелича своя Бог с нова песен: „Велик си Ти, Господи, и славен, дивен в силата Си и непобедим! 14 g  Нека Ти служи цялото Твое творение! Защото Ти рече – и то възникна; Ти изпрати Своя Дух – и светът бе устроен. И никой не може да противостои на Твоята дума! 15 h  Планини и морета из основи треперят и камъни като восък се стопяват пред Тебе, но към тези, които се боят от Тебе, Ти си благ и милостив. 16 i  Малка е всяка жертва за благоухание, нищожна е всяка тлъстина за всеизгаряне пред Тебе. Но който се бои от Господа, велик ще е завинаги! 17 j  Горко на народите, които се вдигат против моя народ! В съдния ден Господ Вседържител ще ги накаже – ще изпрати огън и червеи за телата им и те за вечни времена ще стенат от болка“.“

Празник в Йерусалим в чест на победата

18 k  Щом пристигнаха в Йерусалим, те се поклониха на Бога. И когато народът се очисти, принесоха всеизгарянията си, доброволните си жертви и даровете. 19Юдит посвети на храма всички съдове на Олоферн, които народът ѝ беше дал. Тя даде в жертва на Бога също и завесата, която беше взела от спалнята му. 20Три месеца народът празнуваше с веселие пред храма, а Юдит беше заедно с тях.

Последните години на Юдит

21 Когато изминаха тези дни, всички се разотидоха по домовете си. Юдит се завърна във Ветилуя и заживя в своето имение. И докато беше жива, славата ѝ се носеше из цялата страна. 22Мнозина я искаха за съпруга, но откакто мъжът ѝ Манасия умря и се върна при предците си, тя не позна мъж до края на дните си. 23В дома на мъжа си доживя до сто и пет години – дълбока старост, а на своята слугиня дари свободата. Тя умря във Ветилуя, погребаха я в гробната пещера на съпруга ѝ Манасия. 24Израилтяните я оплакваха седем дена. А преди смъртта си тя беше разделила своя имот между роднините на мъжа си Манасия и между близките от своя род. 25И вече никой не заплашваше израилския народ в дните на Юдит и много дни след смъртта ѝ.
Copyright information for BulCont