d Йов 38:35 ; Вар. 3:35
e Пс. 33:16-17 ; 46:10 ; 76:4 ; Юд. 5:23 ; 6:2 ; 16:2 ; 2 Мак. 8:18
g Юд. 10:4 ; 11:20 ; 16:6

Jdt 9

Молитвата на Юдит

1 a  А Юдит падна на лицето си, посипа с пепел главата си и хвърли от себе си дрехата, която бе облякла върху вретище. И тъкмо когато закадиха вечерния тамян в Божия дом на Йерусалим, Юдит отправи с висок глас молитва към Господа и рече: 2 b  „Господи, Бог на баща ми Симеон, на когото Ти даде меч в ръката да отмъсти на чужденците, които разсъблякоха девица, за да я опетнят, разголиха бедра, за да я посрамят, и оскверниха утроба, за да я опозорят. Ти им рече да не вършат това, но те го сториха. 3Заради това Ти предаде техните предводители на гибел, постелята им – свидетел на тяхната измама, обагри с кръв, порази роби и господари, които седяха върху троновете си. 4Ти предаде жените им на похищение, дъщерите им в плен, а цялото им имущество – за подялба сред преданите Твои синове, които Ти възлюби и които, отвратени от оскверняването на кръвта им, призоваха Тебе на помощ. Боже, Боже мой, чуй и мене, вдовицата! 5 c  Ти си сътворил онова, което е било и което е последвало, замислил си онова, което е сега и което ще настъпи. И каквото Ти си замислил, това е станало. 6 d  Каквото Ти си предопределил, това се явява и казва: „Ето съществувам!“Всички Твои пътища са проправени и Твоят съд е предвечен!

7 e  Ето асирийците имат вече многобройна войска, гордеят се с коне и ездачи, надменни са заради силата на пехотата си, уповават се на щита и копието си, на лъка и прашката, а не знаят, че Ти си Господ, Който води войните до победен край. 8Господ е Твоето име! Сломи силата им със Своята мощ и унищожи войската им чрез Своя гняв, защото бяха намислили да осквернят Твоя храм, да поругаят мястото за прослава на Твоето име и с удар на меч да съборят Твоя жертвеник. 9Отправи взор към тяхното високомерие и нека Твоят гняв се стовари върху главите им. Дай на вдовишката ми ръка сила за това, което съм намислила. 10Порази чрез измамните ми думи роба заедно с господаря и господаря заедно с неговия роб и чрез женската ръка сломи високомерието им. 11 f  Защото Твоята сила е не в огромното множество и не в силните е Твоето могъщество. Ти си Бог на смирените, помощник на унизените, застъпник на немощните, покровител на падналите духом, спасител на лишените от надежда. 12Ти, Боже на моя праотец, Боже на Израил – народа, който си избрал, Владико на небето и земята, сътворил моретата, Ти, Царю на всяко от Своите творения, чуй молитвата ми! 13 g  Нека измамните ми думи да станат гибелна рана за онези, които бяха намислили зло против Твоя завет, святия Ти храм на височината Сион и страната на народа, който Ти си избрал! 14 h  Вразуми целия Свой народ, всички племена, за да видят, че Ти си Бог, Бог на всяка сила и мощ, и народът на Израил няма друг закрилник освен Тебе.“
Copyright information for BulCont