Jeremiah 1

Пророческото служение на Йеремия обхваща повече от 40 години (626 – 587 г. пр. Р. Хр.). Той живее по времето на петима юдейски царе: Йосия, Йоахаз (Селум), Йоаким, Йоахин (Йехония) и Седекия, при когото юдейското царство е присъединено към Вавилонската империя. Йерусалим е превзет и разрушен, а голяма част от народа е отведена в плен във Вавилон.

Йеремия произхожда от свещенически род. Той е предан Божий служител, който изпълнява заповедите на Бога. Като пророк става изразител на Божието изобличаващо слово към непокорния народ на Израил, което му създава много врагове – спечелва си омразата на царете, на аристокрацията и на свещениците. Животът на пророк Йеремия често е в опасност, а книгата му е описание на смелостта да говори истината. От текста разбираме, че пророчествата му са записвани от Варух, който бил писар и негов секретар (гл. 32, 36). Независимо от разочарованието, което изпитва Йеремия от непослушанието на израилтяните, той остава верен на Бога и на мисията си да свидетелства за Божията истина пред един погиващ и непокорен народ и да го призовава към изпълнение на Божиите изисквания. Книгата на пророк Йеремия обаче не е лишена от надежда – в по-близък план той пророкува и за завръщането от плена, за края на Вавилонската империя, както и за предстоящото идване на Месия (23:5-6).

Последното събитие, описано в книгата, е падането на Йерусалим и отвеждането на евреите в плен от вавилонския цар. Пророчествата не следват хронологично развитието на събитията в книгата, а са изказани при определени превратни ситуации. И макар че е описано Божието осъждане над племената на Израил и околните царства, в книгата се говори и за нов завет, който Бог ще сключи със Своя народ (гл. 31). Величието и значимостта на Книга на пророк Йеремия се състоят в отстояването на убеждението, според което изпълняването на Божията воля създава здрава духовна връзка с Бога.

Увод

1 Слова и дела на Йеремия, син на Хелкия, един от свещениците, който живееше в Анатот във Вениаминовата земя, 2 a  на когото Господ говори в дните на юдейския цар Йосия, син на Амон, в тринадесетата година от царуването му, 3 b  а също по времето на юдейския цар Йоаким, син на Йосия, до единадесетата година на юдейския цар Седекия, син на Йосия, до отвеждането в плен на Йерусалим в петия месец.

Господ призовава Йеремия

4 И Господ ми каза: 5 c  „Избрах те, преди да те създам в майчината утроба, и те определих, преди да се родиш. Поставих те за пророк на народите.“ 6Тогава казах: „Ах, Господи Боже, ето не умея да говоря, защото съм млад.“ 7Но Господ ми каза: „Не казвай: „Аз съм млад“; ще отидеш при всеки, при когото те изпратя, и ще говориш всичко, което ти заповядвам. 8 d  Не се страхувай, защото Аз съм с тебе, за да те избавям – казва Господ.“ 9 e  Тогава Господ протегна ръката Си и докосна устните ми. И Господ ми каза: „Ето вложих Своите слова в твоята уста. 10 f  Виж, поставих те днес над народите и над царствата, да изкореняваш и да разоряваш, да погубваш и да разрушаваш, да съзиждаш и да насаждаш.“

Потвърждение на призоваването и пратеничеството

11 И Господ ме попита: „Какво виждаш ти, Йеремия?“Тогава отговорих: „Аз виждам бадемов клон.“ 12 g  Тогава Господ ми каза: „Правилно си видял, защото Аз бдя да се изпълни словото Ми.“ 13И Господ втори път изрече слово към мене: „Какво виждаш ти?“Тогава казах: „Виждам врящ котел, наклонен откъм север.“

14 h  И Господ ми каза: „От север ще се появи внезапно бедствие върху жителите на страната. 15Защото ето ще призова всички племена на северните царства, казва Господ. Тогава ще дойдат и всеки ще постави престола си при входа на портите на Йерусалим и срещу всичките му стени, които го заобикалят, и срещу всички юдейски градове. 16И ще произнеса Своите присъди за всичките им беззакония, тъй като Ме изоставиха и принасяха жертви на други богове, и се покланяха на изделия на своите ръце. 17Обаче ти препаши слабините си и се приготви да им кажеш всичко, което Аз ти заповядвам. Не се плаши от тях, за да не те поразя пред очите им. 18А ето Аз те правя днес като укрепен град, като железен стълб и като медни стени против цялата тази страна, против царете на Юдея, против князете ѝ, против свещениците ѝ и против народа на тази страна. 19Те ще воюват против тебе, но няма да те победят, защото Аз съм с тебе, за да те избавям“– казва Господ.
Copyright information for BulCont