Jeremiah 12

Край за благоденствието на нечестивците. Пророческо негодувание

1 a  b  „Ти ще бъдеш прав, Господи, ако се съдя с Тебе, но все пак ще говоря с Тебе за правосъдието: защо успява пътят на нечестивите? Защо благоденстват всички, постъпващи вероломно? 2Ти си ги насадил и те пуснаха корен, те растат и дори дават плод. Ти си винаги в устата им, а далече от сърцата им. 3 c  Но, Господи, Ти ме познаваш, виждаш ме и подлагаш на изпитание сърцето ми. Отлъчи ги като овце за клане и приготви ги за деня, когато ще бъдат заклани. 4 d  Докога ще тъжи страната и ще съхне тревата по цялото поле? Загиват животни и птици поради нечестието на жителите ѝ, защото казват: „Той не вижда нашия край.“

Божият отговор

5 Господ отговори: „Ако тичаш с пешаци и те изморяват, как тогава ще се състезаваш с коне? И ако си в безопасност в мирна страна, какво би направил при прииждането на Йордан? 6Защото, както братята ти, също и бащиният ти дом постъпи вероломно с тебе и викат по тебе високо. Не им вярвай, когато ти говорят любезно.

7 Напуснах Своя дом, отхвърлих Своето наследство, предадох любимката на Своята душа в ръката на неприятелите. 8Моето наследство е станало за Мене като лъв в гора. То нададе своя глас против Мене – затова го намразих. 9Моето наследство стана за Мене като пъстра хищна птица. Хищните птици наоколо са против него. Идете, съберете всички полски зверове. Докарайте ги да го изпоядат!

10 e  Много пастири развалиха лозето Ми, стъпкаха Моя дял, обърнаха приятния Ми дял в пуста непроходима пустиня. 11Направиха го пустош и запустял, той скърби пред Мене. Цялата страна е опустошена обаче, защото няма човек. 12По всичките голи височини на пустинята дойдоха опустошители, защото мечът Господен погубва от единия край на страната до другия край на страната. Няма мир за никое създание. 13Сееха пшеница, а пожънаха тръни, измъчиха се, а нямаха полза. Засрамете се, прочее, от вашата жътва поради пламенния гняв Господен.“

14 Така говори Господ против всичките ми зли съседи, които посягат на наследството, което дадох на Своя народ Израил: „Ето ще ги изтръгна от земята им, а ще изтръгна и дома на Юда от тяхната среда. 15И след като ги изтръгна, ще ги върна и ще им окажа милост, и ще върна всеки в неговия дял и всеки в земята му. 16 f  И ако действително научат пътищата на Моя народ, да се кълнат в Мое име – заклевам се в името на живия Господ, – точно както някога научиха Моя народ да се кълне във Ваал, тогава да бъдат утвърдени сред Моя народ. 17Но ако не послушат, съвсем ще изкореня и ще изтребя този народ“– казва Господ.
Copyright information for BulCont