Jeremiah 13

Поука от повредения ленен пояс относно нарушаването на завета

1 Така ми каза Господ: „Иди си купи ленен пояс и препаши кръста си, но не го слагай във вода.“ 2Тогава купих пояса, според словото на Господа, и го опасах на кръста си. 3И Господ втори път ми говори: 4„Вземи пояса, който си купил, който е на кръста ти, и стани, иди при Ефрат, тогава го скрий там в някоя скална пукнатина!“ 5Тъй аз отидох и го скрих при Ефрат, както ми заповяда Господ. 6И след продължително време Господ ми каза: „Стани, иди при Ефрат и донеси оттам пояса, който ти заповядах да скриеш там!“ 7Тогава отидох при Ефрат, изкопах и взех пояса от мястото, където го бях скрил. И ето поясът се беше повредил, не ставаше за нищо. 8И беше отправено към мене слово от Господа: 9„Така казва Господ: „По този начин ще съсипя гордостта на Юдея и голямата гордост на Йерусалим. 10Този негоден народ, който не иска да слуша думите Ми, следва упорството на собственото сърце и ходи след други богове, за да им служи и да им се покланя, ще бъде като този пояс, който не става за нищо. 11Защото, както пояс прилепва към кръста на един мъж, Аз привързах при Себе Си целия Израилев дом и целия дом на Юдея, казва Господ, да Ми бъдат народ и име и да Ми бъдат за прослава и украса, но те не послушаха.“

Преследване на пророк Йеремия

12 Затова кажи им тези думи: „Така казва Господ, Израилевият Бог: „Всяка винена делва се пълни с вино.“А те ще ти кажат: „Не знаем ли, че всяка делва се пълни с вино?“ 13 a  Тогава им кажи: „Така казва Господ: „Ето Аз ще напоя с вино до напиване всичките жители на тази страна – и царете, които седят на Давидовия престол, и свещениците, и пророците, и всичките жители на Йерусалим. 14Ще ги хвърля един срещу друг, бащите и синовете“– казва Господ. „Няма да пожаля, нито да ги пощадя, нито да проявя милост, нито да не ги изтребя“.“

15 Тогава казах на народа: „Слушайте и внимавайте, не се възгордявайте, защото Господ говори. 16 b  Въздайте слава на Господа, вашия Бог, преди да докара тъмнина, преди краката ви да се препънат по тъмни планини. Тогава вие ще очаквате светлина, но тя ще се обърне в тъмнина и ще стане дълбок мрак. 17Но ако не послушате това, душата ми ще плаче в потайни места, поради възгордяването ви окото ми ще се просълзи горчиво и ще лея сълзи, защото стадото Господне се завежда в плен.“

18 А Господ ми каза: „Кажи на царя и на царицата майка: „Смирете се, седнете по-ниско, защото падна вашата слава от главите ви – короната.“ 19Градовете на Негев са обсадени и няма кой да ги отвори, защото цяла Юдея е отведена в плен, отведена е изцяло в плен.

20 Вдигни очите си и виж идващите от север! Къде е стадото, което ти бе поверено – твоето прекрасно стадо, Йерусалиме? 21Какво ще кажеш, дъще Сионска, когато Господ постави като твоя глава онези между вас, които ти приучи да ти бъдат любимци? Няма ли да те обхванат мъки като жена, когато ражда? 22 c  Ако кажеш в сърцето си: „Защо ми се случи това?“Поради голямата ти вина се откриха полите ти и тялото ти понася насилие. 23Може ли етиопец да промени кожата си или леопард петната си? Тогава бихте ли могли да правите добро вие, които сте навикнали да вършите зло?“

24 Тогава Господ каза: „Поради това ще ги разпилея като плява, носена от пустинен вятър. 25Това са твоят жребий и твоята част, които съм отмерил, казва Господ, понеже си ме забравил и си се уповавал на лъжи. 26Затова Аз също ще вдигна твоите поли до лицето ти, та срамотата ти да бъде видяна. 27Видях твоите прелюбодеяния и твоите похотливи стонове, твоето срамно блудство, твоето разпътство по хълмовете и по полето. Горко ти, Йерусалиме! Ти няма да бъдеш чист. Колко дълго ще бъде това?“
Copyright information for BulCont