Jeremiah 16

Цялостно посвещаване на пророк Йеремия

( 16:1-20:18 )

Забрана за пророка да се жени, плаче и празнува

1 След това дойде слово Господне към мене. И Господ ми каза: 2„Не си взимай жена и да нямаш ни синове, ни дъщери на това място.“ 3Защото така казва Господ за синовете и дъщерите, които ще се родят на това място, и за майките им, които ще ги родят, и за бащите им, които ще ги произведат в тази страна: 4 a  „Те ще умрат от мъчителна смърт, няма да бъдат оплакани, нито погребани. Ще бъдат тор по лицето на земята. Ще загинат от меч и глад, а техните тела ще бъдат за храна на птиците и за зверовете по земята.“

5Защото така казва Господ: „Не влизай в дом, където има жалеене, и не отивай да плачеш и да им даваш утеха, понеже отнех благосклонността Си от този народ – казва Господ, – Моята милост и съжаление. 6И големи, и малки ще умрат в тази страна, няма да бъдат погребани, нито ще ги оплачат, нито ще се самонараняват, нито ще стрижат главите си заради тях, 7 b  нито ще разчупват хляб за оплакване, за да утешат някого за умрелия, и няма да подадат чаша за утеха за баща им или за майка им. 8Не влизай в дом на гощавка, да седиш с тях, да ядеш и да пиеш.“ 9 c  Защото така казва Господ Вседържител, Израилевият Бог: „Ето Аз ще направя да замлъкнат на това място – пред очите ви и във вашите дни – гласът на младоженеца и гласът на невестата.“

Бог обявява плен, но и възвръщане

10 d  Когато известиш на този народ всички тези думи, а хората те попитат: „Защо Господ е предвъзвестил срещу нас това голямо бедствие и каква е вината ни, какъв е грехът ни, с който сме съгрешили против Господа, нашия Бог?“, 11 e  тогава да им кажеш: „Понеже вашите бащи Ме изоставиха – казва Господ – и тръгнаха след други богове, и им служеха, и им се покланяха, а Мене изоставиха и не спазиха Моя закон, 12а вие вършихте по-голямо зло от предците си, защото вървите всеки по своеволието на своето зло сърце, така че не Ме слушате. 13Затова от тази страна Аз ще ви изхвърля в страна, която нито вие, нито предците ви сте познавали, и там ще служите на други богове денем и нощем, защото няма да окажа милост към вас.

14 f  g  Затова идват дни – казва Господ, – когато вече няма да кажат: „Жив е Господ, Който изведе израилтяните от египетската земя“, 15но: „Жив е Господ, Който изведе израилтяните от северната страна, от всички страни, където ги беше изгонил!“Тогава ще ги върна в земята, която дадох на предците им.

16„Ето ще изпратя много рибари – казва Господ – и те ще ги уловят, а след това ще изпратя за много ловци и те ще ги ловят по всяка планина и по всяка височина, и по скалните процепи, 17защото Аз виждам всичките им пътища. Те не са скрити от лицето Ми и тяхната вина не е прикрита пред очите Ми. 18И ще им въздам най-напред за тяхната неправда и за техните грехове, защото оскверниха Моята страна двойно – напълниха наследството Ми с безжизнените си идоли и с мерзостите си.“

19Йеремия се помоли: „Господи, моя сила, моя крепост и мое прибежище в скръбен ден! При Тебе ще дойдат народите от земните краища и ще кажат: „Нашите предци наследиха само лъжа, суета и онова, от което няма полза. 20Може ли човек да си направи богове? А те не са богове!“

21Затова ще ги науча да познават Моята силна ръка и Моята мощ и ще узнаят, че Моето име е Господ.“
Copyright information for BulCont