Jeremiah 18

Знамение за грънчарския дом и глинената делва

1 Словото, което дойде към Йеремия от Господа: 2„Стани и слез в къщата на грънчаря, и там ще ти известя словото Си.“ 3Тогава слязох в дома на грънчаря. И ето той работеше на своето грънчарско колело. 4И когато съдът, който правеше от глина, се разваляше в ръката на грънчаря, той правеше от него друг съд, какъвто му беше възможно да направи.

5 Тогава при мене дойде от Господа това слово: 6 a  „Доме Израилев, не мога ли да направя с вас, както този грънчар?“– казва Господ. „Ето както е глината в ръката на грънчаря, така сте и вие в ръката Ми, доме Израилев. 7 b  Ако бих казал за някой народ или за някое царство да бъде изкоренено, съсипано и погубено, 8 c  отвърне ли се онзи народ от злото си, за което съм говорил срещу него, ще променя мнението Си за наказанието, което съм намислил да му причиня. 9Но ако бих казал за някой народ или за някое царство да го съградя и насадя, 10ако извърши зло пред очите Ми, като не се вслушва в гласа Ми, тогава ще променя мнението Си относно доброто, с което съм решил да го облагодетелствам. 11И сега кажи на юдейските мъже и на йерусалимските жители: „Така казва Господ: „Ето Аз ви готвя бедствие и замислям нещо против вас. Затова, обърнете се всеки от лошия си път и изправете постъпките си и делата си!“ 12 d  А те казват: „Безсмислено е! Ще живеем, според както си искаме, и ще постъпваме всеки с упорството на злото си сърце.“

13 e  Затова така казва Господ: „Попитайте между народите чувал ли е някой нещо подобно? Девицата Израил е извършила твърде отвратителни неща. 14Напуска ли ливанският сняг планинските скали? Ще пресъхнат ли хладните води, които идват отдалече? 15 f  А Моят народ Ме забрави, те принасят кадилна жертва на лъжливи богове, а те са направени да препъват по техните пътища, по старите пътеки, за да ходят по непроходим, по неизграден път, 16 g  за да направят страната си за ужас и постоянен присмех, тъй че който преминава през нея, да се слисва и да клати глава. 17 h  Като с източен вятър ще ги разпръсна пред лицето на неприятеля. Ще им покажа гърба Си, а не лицето Си в деня на тяхната гибел“.“

Заговор против Йеремия

18 А те казваха: „Елате да замислим заговор против Йеремия, защото няма да изчезне законът от свещеник, нито съветът от мъдър човек, нито словото от пророк. Елате да го поразим с език и да не отдаваме внимание на никоя от думите му.“

19 Йеремия се помоли: „Обърни ми внимание, Господи, и чуй гласа на моите противници! 20 i  Трябва ли да се въздава зло за добро? А те копаят яма за живота ми. Спомни си как застанах пред Тебе, за да говоря добро за тях и да отклоня Твоя гняв от тях! 21Затова предай децата им на глад и на насилието на меча. Нека жените им да бъдат бездетни и вдовици, нека мъжете им да бъдат поразени със смърт и младежите им нека загинат от меч в битка. 22Нека се чува писък от къщите им, когато внезапно Ти докараш срещу тях плячкосващи орди, защото те изкопаха яма, за да ме хванат, и тайно поставиха примки на краката ми. 23 j  Но Ти, Господи, знаеш целия им замисъл против мене, за да ме убият. Не прощавай вината им, да не заличиш греха им пред лицето Си. Нека бъдат повалени пред лицето Ти и действай срещу тях по време на гнева Си!“
Copyright information for BulCont