Jeremiah 19

Наказанието идва

1 a  Така казва Господ: „Иди, та купи глинена делва и вземи някои от стареите на страната и от стареите на свещениците, 2и излез в Долината на Еномовите синове при входа на Грънчарската порта, и разгласи думите, които ще ти известя, 3 b  и кажи: „юдейски царе и йерусалимски жители, слушайте словото на Господа. Така казва Господ Вседържител, Бог на Израил: „Ето ще докарам бедствие на това място, така че ще писнат ушите на всеки, който чуе за това, 4 c  защото Ме изоставиха и направиха това място чуждо, тъй като кадяха в него на други богове, които те и предците им не познаваха, и изпълниха това място с кръв на невинни, 5 d  и издигнаха оброчища на Ваал, за да изгарят синовете си с огън, както се принасят всеизгаряния на Ваал, което не съм заповядал, нито съм говорил, нито Ми е идвало наум. 6Затова ето идват дни – казва Господ, – когато това място няма да се нарича вече Тофет и Долина на Еномовите синове, а Долина на клане. 7И на това място ще осуетя замислите на Юдея и Йерусалим. Тогава ще причиня да паднат от меч и от ръката на онези, които искат живота им, а труповете им ще дам за храна на птиците по небето и на зверовете по земята. 8 e  И ще направя този град за ужас и присмех. Всеки, който минава, ще се слиса и ще се присмее поради всичките му беди. 9 f  И ще направя да ядат плътта на синовете и дъщерите си и всеки ще яде плътта на съседа при обсадата и притесненията, чрез които ги притискат неприятелите им и онези, които искат живота им“.“

10 Тогава ще счупиш делвата пред мъжете, които дойдат с тебе, 11и ще им кажеш: „Така казва Господ Вседържител: „Ще строша този народ и този град така, както някой счупва грънчарски съд, който не може да бъде вече поправен, и ще ги погребват на Тофет, понеже няма да има място за погребване. 12Така ще постъпя с това място и с жителите му, казва Господ, и ще направя този град като Тофет. 13И къщите на Йерусалим и домовете на юдейските царе – всички тези къщи, на чиито покриви принасяха кадилна жертва на цялото небесно войнство и правеха възлияния на други богове – ще станат нечисти както мястото Тофет“.“

14 След като Йеремия дойде от Тофет, където Господ го беше изпратил да пророкува, застана в двора на Господния дом и каза на целия народ: 15 g  „Така казва Господ Вседържител, Бог Израилев: „Ето ще докарам на този град и на всичките им градове цялото бедствие, за което говорих против него, защото те упорито продължаваха да не се вслушват в думите Ми“.“
Copyright information for BulCont