Jeremiah 21

Божий съд

( 21:1-25:38 )

Божият отговор за Седекия и предсказване на вавилонския плен

1 a  Слово, което беше отправено от Господа към Йеремия, когато цар Седекия изпрати при него Пасхур, син на Малкия, и свещеника Софония, син на Маасея, да му кажат: 2„Попитай Господа за нас, защото вавилонският цар Навуходоносор воюва срещу нас. Може би Господ ще направи с нас някое от Своите чудеса и Навуходоносор ще се оттегли от нас.“

3Тогава Йеремия им каза: „Ще кажете на Седекия така: 4„Така казва Господ, Израилевият Бог: „Ето Аз ще обърна назад оръжията, които са в ръцете ви, с които се биете против вавилонския цар и халдейците, които ви обсаждат извън стените, и ще ги събера в този град. 5Тогава Самият Аз ще воювам против вас с простряна и мощна ръка и със силни мишци, и с гняв, и с голямо негодуване. 6Тогава ще поразя жителите на този град и човек и животно ще измрат от голям мор. 7А след това – казва Господ – ще предам юдейския цар Седекия, придворните му и народа – който се е избавил в този град от болестта, меча и глада – в ръката на вавилонския цар Навуходоносор, в ръцете на враговете им и в ръцете на онези, които искат живота им, и той ще ги порази с острието на меча – няма да ги пощади, няма да се смили над тях.“

8 b  И да кажеш на този народ: „Така казва Господ: „Ето Аз ви давам пътя на живота и пътя на смъртта. 9 c  Онзи, който остане в този град, ще умре от меч, глад и мор, но който излезе и се предаде на халдейците, които ви обсаждат, ще остане жив и животът му ще бъде спечелен. 10Тъй като насочих лицето Си против този град за бедствие, а не за добруване – казва Господ, – той ще бъде предаден в ръцете на вавилонския цар, който ще го изгори с огън“.“

Предупреждение към Давидовия дом

11 d  А на дома на юдейския цар кажи: „Слушайте словото на Господа: 12„Доме Давидов – така казва Господ: Извършвай правосъдие сутрин и избавяйте ограбения от ръката на насилника, за да не избухне Моята ярост неугасимо като огън поради злите ви дела.

13Ето Аз съм против тебе, който живееш в долината на скалата, в полето, както казвате: „Кой ще слезе срещу нас?“или „Кой ще влезе в нашите жилища?“ 14Но ще ви накажа според плода на делата ви – казва Господ – и ще запаля огън в гората на този град, така че ще погълне всичко около него“.“
Copyright information for BulCont