Jeremiah 22

Предупреждение за наказание на юдейския цар

1 Така казва Господ: „Слез в дома на юдейския цар и произнеси там това слово, 2като кажеш: „Слушай словото на Господа, юдейски царю, който седиш на Давидовия престол – ти и придворните ти, и твоят народ, които влизате през тези порти“.“ 3Така казва Господ: „Извършвайте съд и правосъдие и избавяйте ограбения от ръката на насилника. Не онеправдавайте, нито насилвайте пришълец, сирак и вдовица и не проливайте на това място невинна кръв. 4 a  Защото, ако наистина вършите това, тогава през портите на този дом ще влизат царе, които седят на Давидовия престол, возят се на колесници и яздят коне – те и придворните им и техният народ. 5Но ако не послушате тези думи, заклевам се в Себе Си – казва Господ, – че този дворец ще запустее.“

6 Защото така казва Господ за дома на юдейския цар: „Ти си за Мене Галаад и ливански връх, но ще те обърна в пустиня, в необитаеми градове. 7И ще доведа опустошители, всеки с оръжието си. Те ще изсекат отбраните ти кедри и ще ги хвърлят в огъня.

8 И много народи, когато минават край този град, ще се питат: „Защо Господ постъпи така с този голям град?“ 9 b  И ще отговарят: „Защото изостави завета с Господа, своя Бог, и там се покланяха на други богове и им служеха“.“

Пророчество за Шалум

10 Не плачете за умрелия, не ридайте за него, но плачете горчиво за онзи, който заминава, защото няма да се върне вече, нито ще види родната си земя. 11 c  Защото така казва Господ за Шалум, син на юдейския цар Йосия, който царуваше след баща си Йосия, но който напусна това място: „Няма да се върне вече там“, 12тъй като на мястото, където го закараха пленник, ще умре и няма да види отново тази страна.

Пророчество за Йоаким

13 d  e  Горко на онзи, който строи къщата си с неправда и своите горници с несправедливост, който принуждава ближния си да му слугува и не му дава надницата му, 14който казва: „Ще си построя голяма къща и просторни горници“, и си прави прозорци и покрива стените ѝ с кедър, и я боядисва яркочервена. 15Мислиш, че си цар, като си се оградил с кедър? Баща ти дали не яде и не пи, но той раздаваше правосъдие и правда и тогава му беше добре. 16Отсъждаше правото на бедния и безимотния – тогава беше добре. Не означава ли това, че истински Ме познаваше? – казва Господ. 17Но твоите очи и твоето сърце не са ли насочени към нечестната ти печалба и към проливане на невинна кръв, и за потискане и вършене на насилие? 18 f  Затова така казва Господ за юдейския цар Йоаким, Йосиевия син: „Няма да го оплакват: „Горко, брате мой!“или „Горко ти, сестро моя!“Няма да го оплакват: „Горко ти, господарю!“или „Горко ти, Ваше величество!“ 19 g  Той ще бъде погребан като осел, извлечен и хвърлен извън йерусалимските порти.“

Предупреждение към Йерусалим

20 „Йерусалиме, изкачи се на Ливан и извикай, надигни гласа си във Васан и извикай от Аварим, защото всички твои любовници са погубени. 21 h  Говорих ти в благоденствието ти, но ти каза: „Няма да послушам!“Това е твоят път от младостта ти, защото не се вслушваше в гласа Ми. 22Вятърът ще прогони всичките ти пастири и твоите любовници ще отидат в плен. Тогава ще бъдеш посрамен и унижен заради цялото ти злодеяние. 23Ти, който живееш на Ливан, който правиш гнездо по кедрите, колко окаян ще бъдеш, когато болки дойдат върху тебе, болки като на жена, която ражда.“

Пророчество за Йехония

24 i  j  „Заклевам се – казва Господ, – че ако и Йехония, син на юдейския цар Йоаким, да беше пръстен на Моята дясна ръка, бих те откъснал оттам. 25Тогава ще те предам в ръката на онези, които искат живота ти, и в ръката на онези, от които се страхуваш – в ръката на вавилонския цар Навуходоносор и в ръката на халдейците. 26И ще ви изхвърля, тебе и майка ти, която те е родила, в друга страна, където не сте се родили, и там ще умрете. 27А в страната, в която те желаят да се върнат, там няма да се върнат.“

28 Господ каза още: „Нима този човек, Йехония, е строшен и презрян глинен съд и негоден предмет? Тогава за какво те бяха отхвърлени – той и потомството му, в страна, която не познават?“ 29О, земьо, земьо, земьо, чуй словото Господне! 30Така казва Господ: „Запишете този мъж за бездетен, един човек, който няма да успее в дните си, защото на никого от потомството му няма да се удаде да седне на престола на Давид и да властва над Юдея.“
Copyright information for BulCont