Jeremiah 23

Горко на пастирите!

1 „Горко на пастирите, които погубват и прогонват овцете от Моето пасбище“– казва Господ. 2Затова така казва Господ, Израилевият Бог, на пастирите, които пасат Моя народ: „Вие разпръснахте Моите овце, прокудихте ги и не ги гледахте грижовно. Ето Аз ще ви погледна за злите ви дела казва Господ. 3 a  И ще събера остатъка от Своите овце от всичките страни, където ги пръснах, и ще ги върна на пасището им, тогава ще се наплодят и умножат. 4 b  И ще поставя пастири над тях, които ще ги пасат, и те вече няма да се плашат, нито ще треперят, нито ще се губят – казва Господ.

5 c  d  Ето настъпва време – казва Господ, – когато ще издигна праведна Младочка на Давид и ще се възцари Цар, и ще съди и раздава справедливост по земята. 6В Неговите дни Юдея ще бъде спасена и Израил ще живее в безопасност. И ето името, с което ще Го наричат: „Господ е нашата справедливост“.

7 e  Затова настъпват дни – казва Господ, – когато вече няма да казват: „Жив е Господ, Който изведе израилтяните от египетската земя“, 8а „Жив е Господ, Който изведе и Който доведе потомството на дома Израилев от земята откъм север и от всички страни, в които ги беше изгонил.“И те ще се заселят в своята земя.“

За лъжепророците

9 За пророците. Сърцето ми се къса вътре в мене, всичките ми кости треперят. Като пиян съм и като надвит от виното пред Господа и Неговите святи думи, 10защото страната се изпълни с прелюбодейци, защото земята плаче от проклятие, изсъхнаха пасбищата в степите. Тичат към злото и силата им е неправда, 11 f  защото „и пророкът, и свещеникът се оскверниха, дори в Своя дом намерих нечестието им“– казва Господ.

12 „Затова пътят им ще бъде като хлъзгави места в тъмнината, по които като ги тласкат, и те ще паднат, защото ще докарам бедствие върху тях в годината, когато ги посетя – казва Господ. 13И при пророците в Самария видях безумие: те пророкуваха в името на Ваал и заблудиха Моя народ Израил. 14 g  А и при пророците в Йерусалим виждам нещо ужасно. Те прелюбодействат и постъпват лъжовно, подкрепят ръцете на злодейци, така че никой не се отвръща от нечестието си. Те всички са пред Мене като Содом и жителите му са като Гомор.“ 15 h  Затова така казва Господ Вседържител за пророците: „Ето Аз ще ги нахраня с пелин и ще ги напоя с горчива вода, защото от йерусалимските пророци нечестието се разпространи по цялата страна.“

16 Така казва Господ Вседържител: „Не слушайте думите на пророците, които ви пророкуват. Те ви мамят, говорят измислици от сърцето си, не от устата Господни. 17Те постоянно казват на онези, които Ме отхвърлят: „Господ каза: „Мир ще имате!“И на всеки, който постъпва упорито, казват: „Няма да ви сполети бедствие!“

18 Но кой от тях е стоял в съвета на Господа и е видял и чул словото Му? Кой е внимавал в словото Му – и го е чул? 19 i  Ето стихийна буря излезе от Господа, Неговата ярост, ужасен ураган, ще се завърти в кръг върху главата на нечестивците. 20Гневът на Господа няма да се обърне, докато Той не извърши и не изпълни намеренията Си. В края на дните напълно ще разберете това.“

21 Господ каза още: „Не съм изпращал тези пророци, а все пак те тичаха да разгласят своята вест. Не съм им говорил, а те пророкуваха. 22Но ако биха се вслушали в съвета Ми, щяха да обявят Моите думи на народа и щяха да го отклонят от пътя му на нечестие и от злите му дела.

23 Само местен Бог ли съм – казва Господ, – а не съм ли Бог отдалече? 24 j  Може ли човек да се скрие на някое тайно място, та да не го видя, казва Господ? Не изпълвам ли Аз небето и земята? – казва Господ. 25Чух това, което казват пророците, които в Мое име пророкуваха лъжа, казвайки: „Видях сън, видях сън!“ 26Докога ще трае това в сърцето на пророците, които пророкуват лъжа, които предсказват измамата на сърцето си? 27Мислят ли чрез сънищата си, които си разказват един на друг, да накарат народа Ми да забрави Моето име, както предците им забравиха името Ми заради Ваал? 28Пророк, който е видял сън, би разказвал съня, а онзи, който е получил Моето слово, да говори Моето слово вярно, защото какво общо има плявата с житото?“– казва Господ. 29 k  „Моето слово не е ли като огън – казва Господ – и като чук, който строшава скалата? 30Затова ето Аз съм против пророците – казва Господ, – които крадат слова всеки от другия, уж че са били Мои. 31Ето Аз съм против пророците – казва Господ, – които използват езиците си и казват: „Той рече.“ 32Ето Аз съм против онези, които пророкуват с измислени сънища – казва Господ – и с лъжите и брътвежите си мамят Моя народ и той се заблуждава. Обаче не съм ги изпращал. Те не принасят полза на този народ – казва Господ.

33 И когато този народ или пророк, или свещеник те запитат, казвайки: „Какво е бремето от Господа за тебе?“, тогава да им кажеш: „Какво бреме?“– Господ казва: „Аз ще ви изоставя.“ 34А що се отнася до пророка, свещеника и народа, който би казал: „Бреме е словото от Господа!“, Аз ще накажа този човек и дома му. 35Така ще попитате всеки ближния си и всеки брата си: „Какво е отговорил Господ?“или „Какво е говорил Господ?“ 36А да не споменавате „Бремето от Господа“, понеже бремето за всеки ще бъде словото Му, тъй като извратихте думите на живия Бог, на Господ Вседържител, нашия Бог. 37Така ще кажете на пророка: „Какво ти е отговорил Господ?“или „Какво е говорил Господ?“ 38Но ако казвате: „Бремето е словото от Господа“, така казва Господ: „Понеже казвате тези думи „Бреме от Господа“, а Аз не изпратих да ви кажат „Бреме от Господа“, 39затова ето Аз ще ви забравя съвсем и ще ви отхвърля от присъствие при Мене – вас и града, който дадох на вас и на предците ви. 40И ще докарам върху вас вечен укор и постоянен срам, което няма да се забрави“.“
Copyright information for BulCont