Jeremiah 25

Предсказание за 70 години вавилонски плен

1 a  Ето словото, което беше отправено от Господа към Йеремия в четвъртата година на юдейския цар Йоаким, Йосиевия син, относно целия юдейски народ – а тя беше първата година на вавилонския цар Навуходоносор – 2и което пророк Йеремия произнесе пред целия юдейски народ и пред всички жители на Йерусалим, като каза: 3„От тринадесетата година на юдейския цар Йосия, Амоновия син, и до днес, през тези двадесет и три години словото на Господа беше отправяно към мене, а аз постоянно ви говорех от ранно утро, но вие не слушахте. 4Освен това Господ изпращаше при вас всички Свои служители – пророците, от ранно утро ги изпращаше, но вие не слушахте и не свеждахте ухото си да слушате. 5Те казваха: „Върнете се, всеки от нечестивия си път и от злите си дела, и ще живеете вечно в страната, която Господ даде на вас и на предците ви завинаги.“ 6 b  А Господ казваше: „И не ходете след други богове да им служите и да им се покланяте, и не Ме разгневявайте с делата на ръцете си, а Аз няма да ви сторя зло. 7Но вие не Ме послушахте – казва Господ, – като Ме предизвиквахте с делата на вашите ръце за ваша злочестина.“

8 Затова така казва Господ Вседържител: „Тъй като не послушахте Моите думи, 9ето Аз изпращам и ще взема всички северни народи – казва Господ, – както и Своя слуга, вавилонския цар Навуходоносор, и ще ги доведа против тази страна и против нейните жители, и против всички тези народи наоколо. Ще ги опустоша и ще ги обрека на присмех и подигравка, и ще ги обърна във вечна пустиня. 10 c  И ще прекъсна гласа на радост и гласа на веселие, гласа на младоженеца и гласа на невестата, шума от мелничния камък и светлината на лампата. 11 d  И цялата тази земя ще бъде пустиня и за ужас. И тези народи ще робуват на вавилонския цар седемдесет години. 12А когато се изпълнят седемдесет години, ще накажа вавилонския цар и онзи народ за тяхната вина, също и халдейската земя, която ще обърна във вечна пустиня. 13И ще докарам върху онази земя всичко, което съм говорил против нея, което е записано в тази книга, което Йеремия пророкуваше против всички народи. 14Защото много народи и велики царе ще покорят и тях. И ще им въздам според делата им и извършеното от ръцете им“.“

Чашата на Господния гняв

15 e  Йеремия прибави: „Защото така ми каза Господ, Израилевият Бог: „Вземи от ръката Ми тази чаша с виното на гнева и дай да пият от него всички народи, при които Аз те изпращам. 16И те ще пият и ще политат, и ще обезумеят поради меча, който ще изпратя против тях.“

17 Тогава взех чашата от ръката на Господа и напоих всичките народи, против които Господ ме беше изпратил: 18Йерусалим и градовете на Юдея, царете им, за да ги превърна в развалини, за ужас, за присмех и проклятие, както са до днес, 19фараона, египетския цар, с придворните му, князете му и целия му народ, 20всички смесени народи и всички царе на земята Уц, и всички царе на филистимската земя с Аскалон, Газа, Екрон и остатъка от Азот; 21Едом, Моав и амонците, 22и всички царе на Тир, и всички сидонски царе, и царете на крайбрежията отвъд морето, 23и Дедан, Теча, Буз и всички, които стрижат в кръг косата си, 24всички арабски царе и всички царе на разноплеменните народи, които населяват пустинята, 25всички царе на Зимри и всички царе на Елам, и всички царе на Мидия, 26всички царе от севера, близките и далечните, един след друг, и всички земни царства, които са по земята, а царят на Шешах ще пие след тях.“

27 Господ ми рече още: „И ще им кажеш: „Така говори Господ Вседържител, Израилевият Бог: „Пийте и се опийте, и повръщайте, и паднете, и не ставайте вече пред лицето на меча, който ще изпратя всред вас“.“ 28А като откажат да вземат чашата от ръката ти и да пият, тогава да им кажеш: „Така казва Господ Вседържител: „Непременно ще пиете!“ 29 f  Защото ето Аз започвам да докарвам бедствие на града, който се нарича с Моето име, а вие ли ще останете съвсем ненаказани? Няма да останете ненаказани, защото Аз призовавам меч върху всички земни жители“, казва Господ Вседържител.

30 g  И Господ добави: „Затова ти пророкувай против тях всички тези думи и да им кажеш: „Господ ще прогърми от висините и ще извиси гласа Си от святото Си обиталище, ще проехти силно против паството Си, както онези, които тъпчат грозде, против всички жители на земята. 31Ехото ще стигне до краищата на земята, защото Господ има съдебен спор с народите. Той ще се съди с всяка твар, ще предаде нечестивите на меч“– казва Господ.“

32 Така казва Господ Вседържител: „Ето зло ще излезе от народ към народ. И голям ураган ще се вдигне от краищата на земята.“ 33 h  Йеремия говори още: „А убитите от Господа в онзи ден ще лежат от единия край на земята до другия край на земята. Те няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребани – ще бъдат за тор по повърхността на земята.

34 Радвайте се, пастири, викайте, а вие, господари на стадото, посипете се с пепел, защото идва времето да бъдете клани и разпръснати и тогава ще паднете като скъп съд. 35И пастирите няма да имат убежище, господарите на стадото – избавление. 36Чуват се писъкът на пастирите и риданието на господарите на стадото, защото Господ опустошава пасбището им. 37И мирните кошари са заглъхнали от пламенния гняв на Господа. 38Той е оставил местопребиваването Си – Обещаната земя, като лъв, защото земята е в ужас пред лицето на опустошителя и пред силния Му гняв.“
Copyright information for BulCont