Jeremiah 29

Писмо на пророк Йеремия до откараните в плен

1 a  Ето думите на писмото, което пророк Йеремия изпрати от Йерусалим на останалите живи старейшини, свещеници и пророци и целия народ, които Навуходоносор беше пленил в Йерусалим и откарал във Вавилон, 2след като цар Йехония, царицата майка, скопците, първенците от Юдея и от Йерусалим, ковачите и занаятчиите бяха излезли от Йерусалим; 3и им го предаде чрез Еласа, син на Шафан, и чрез Гемария, син на Хелкия, които юдейският цар Седекия изпрати до Вавилон при Навуходоносор, вавилонския цар, с думите:

4 „Така казва Господ Вседържител, Израилевият Бог, на всичките пленници, които Аз закарах в плен от Йерусалим във Вавилон: 5„Градете си къщи и живейте в тях, засаждайте градини и яжте плодовете им. 6Вземайте си жени и народете синове и дъщери. И вземайте жени за синовете си и омъжвайте дъщерите си, за да раждат синове и дъщери, и се умножавайте там, а не намалявайте! 7Но грижете се за мира на града, където ви изпратих в плен, и молете се на Господ за него, защото в неговото благополучие ще имате и вие благополучие.“ 8Защото така казва Господ Вседържител, Израилевият Бог: „Не се оставяйте да ви мамят пророците, които са между вас, и гадателите ви и не слушайте приказките за сънищата им, които те биха могли да сънуват, 9защото те ви пророкуват лъжа в Мое име – Аз не съм ги изпращал“, казва Господ.“

10 b  Защото така казва Господ: „Когато се изпълнят седемдесет години във Вавилон, ще ви посетя и ще изпълня доброто Си слово за вас, като ви върна пак на това място. 11Защото само Аз зная намеренията, които имам за вас, казва Господ, намерения за добро, а не за зло, за да ви дам надежда за бъдещето. 12Тогава ще извикате към Мене и ще дойдете, и ще Ми се помолите, а Аз ще ви послушам. 13 c  Ще Ме потърсите и ще Ме намерите, ако Ме потърсите с цялото си сърце. 14Ще Ме намерите, казва Господ, и ще обърна вашата съдба и ще ви събера от всичките народи и от всичките места, където ви бях пръснал, казва Господ, и ще ви върна на мястото, откъдето направих да бъдете закарани в плен, 15понеже казахте: „Господ ни е издигнал пророци във Вавилон“.“

16 И още така каза Господ за царя, който седи на Давидовия престол, и за целия народ, който живее в този град, за братята ви, които не излязоха с вас в плен, 17 d  така казва Господ Вседържител: „Ето Аз ще изпратя върху тях меч, глад и мор и ще ги направя като развалени смокини, толкова лоши, че не могат да се ядат. 18 e  И ще ги преследвам с меч, глад и мор, и ще ги направя за ужас на всички царства по земята, да бъдат за проклятие и ужас, за подигравка и посрама сред всичките народи, при които съм ги прогонил, 19защото не се вслушаха в думите Ми, казва Господ, които им изпращах чрез пророците, Моите слуги, пращах им ги постоянно, но те не слушаха. 20А всички вие, които сте в плен и които Аз изпратих от Йерусалим във Вавилон, послушайте словото на Господ.“ 21Така казва Господ Вседържител, Израилевият Бог, за Ахав, син на Колая, и за Седекия, син на Маасея, които в Мое име ви пророкуват лъжа: „Ето Аз ще ги предам в ръцете на вавилонския цар Навуходоносор, който ще ги избие пред очите ви. 22И заради тяхната участ всички пленници от Юдея, които са във Вавилон, ще използват като проклятие думите: „Нека Господ ти стори като на Седекия и на Ахав, които вавилонският цар опече на огън!“, 23защото те извършиха позорни дела в Израил, прелюбодействаха с жените на ближните си и в Мое име говореха лъжи, което не съм им заповядвал. Но Аз зная това и съм свидетел казва Господ.“

24 Също на нехеламеца Шемаия кажи: 25„Така говори Господ Вседържител, Израилевият Бог: „Понеже си изпратил вест от свое име до целия народ, който е в Йерусалим, и до свещеник Софония, Маасевия син, и до всички свещеници, като си писал: 26„Господ те е поставил свещеник на мястото на свещеник Йехояда, за да бъдеш надзорник в Господния дом за всеки луд мъж, който се прави на пророк, да го поставиш в дървена стегалка и в окови, 27а сега, защо не си наказал Йеремия от Анатот, който действа като пророк при вас?“ 28Защото той е изпратил и във Вавилон да ни кажат: Пленът ще трае дълго. Градете къщи и живейте в тях, и засаждайте градини, и яжте техните плодове“!“

29 И свещеник Софония прочете това писмо, за да чуе пророк Йеремия. 30Тогава Господ съобщи следното на Йеремия: 31„Изпрати до всички пленени да кажат: „Така казва Господ за Шемаия Нехеламеца: Понеже Шемаия ви е пророкувал, без да съм го изпращал, и ви е измамил да се уповавате на лъжа, 32 f  затова така казва Господ: „Ето Аз ще накажа Шемаия Нехеламеца и потомството му. Няма да има мъж от тях да живее посред този народ и няма да види доброто, което Аз ще направя на народа Си, казва Господ, защото той е предизвиквал бунт против Господ“.“
Copyright information for BulCont