Jeremiah 30

Светло бъдеще за Израил в последните дни и Новият завет

( 30:1-31:40 )

Възстановяване на Израил и съд над народите

1 Слово, което Господ отправи към Йеремия: 2„Така рече Господ, Израилевият Бог: „Напиши в книга всичките думи, които ти казах. 3Защото, ето идват дни, казва Господ, когато ще върна от плен Своя народ Израил и Юдея, казва Господ, и ще ги доведа в страната, която дадох на бащите им, и ще я притежават“.“

4И ето думите, които Господ каза за Израил и за Юдея: 5„Да! Така казва Господ: „Чуваме вик на страх, на ужас, а не възклицания на мир. 6Попитайте и вижте дали мъж ражда? Защо тогава виждам всеки мъж с ръцете си на слабините като жена, която ражда, и всичките лица пребледнели? 7Горко ни, защото оня ден е велик! Няма подобен на него. Това е време на притеснение за Яков, но все пак той ще бъде избавен от него.

8И в оня ден, казва Господ Вседържител, ще строша хомота на противника от врата ти, ще счупя оковите ти. Чужденци няма вече да те поробват, 9но ще слугуват на своя Господ Бог и на царя си Давид, когото ще им възстановя.

10 a  b  Но ти не се бой, служителю Мой Якове, казва Господ, и не се страхувай, Израилю, защото, ето Аз ще избавя от далечната земя тебе и потомството ти – от земята на плена. Тогава Яков ще се върне да живее спокойно и в сигурност и никой няма да го застрашава. 11Защото Аз съм с тебе, казва Господ, за да те избавям. Ще изтребя всички народи, между които съм те разпилял, но тебе няма да изтребя; няма да те оставя ненаказан, но ще те накажа с мярка“.“

12Защото така казва Господ: „Твоето нараняване е неизцеримо – твоята рана е нелечима. 13 c  Никой не се застъпва за твоето дело, за да лекува раната ти, няма оздравяване за тебе. 14 d  Всички твои приятели те забравиха, не те търсят, защото както неприятел удря, те нараних с жестоко наказание заради многото ти беззакония и понеже греховете ти се умножиха. 15Защо викаш от раните си и от неизцелимата болка? Защото твоите злодеяния бяха толкова големи, заради твоите грехове ти причиних тези неща. 16 e  Но всички, които са те яли, ще бъдат изядени и всички твои врагове ще отидат в плен; онези, които те плячкосаха, ще бъдат оплячкосани. Ще предам на разграбване всички, които те ограбиха. 17 f  Да, ще възстановя твоето здраве и ще излекувам раните ти, казва Господ, понеже беше наречен „отхвърлен“и казваха: „Това е Сион, за който никой не се грижи“.“

18 g  Така казва Господ: „Ето Аз ще върна пленените от шатрите на Яков и ще се смиля над жилищата им. И градът ще бъде изграден на своя хълм от развалини, и храмът ще се възстанови на своето място, както си беше. 19И ще прозвучат от тях благодарности и гласове на весели хора. И Аз ще ги размножа и няма да намаляват, ще ги прославя и няма да се унижават. 20И синовете им ще бъдат както по-рано. И тяхната общност ще се утвърди пред Мене и ще накажа всички, които ги потискат. 21И вождът им ще бъде от тях, и владетелят им ще произлезе от тяхната среда. Аз ще го привлека и той ще се приближи до Мене, защото кой би дръзнал от себе си да се приближи до Мене? – казва Господ. 22 h  И вие ще бъдете Мой народ, а Аз ще ви бъда Бог.“

23 i  Ето излезе ураган от Господ – Неговият гняв. Той ще връхлети върху главата на нечестивците. 24Пламенният гняв на Господ няма да утихне, докато Той не изпълни намерението на сърцето Си. В последните дни ще разберете това.
Copyright information for BulCont