Jeremiah 32

Възстановяване на Израил след връщане от Вавилонския плен

( 32:1-33:26 )

Знамение за възстановяване – покупка на поле в Анатот

1 a  Слово, което беше отправено от Господ към Йеремия в десетата година на цар Седекия. Тя беше осемнадесетата година на Навуходоносор. 2Тогава войската на вавилонския цар обсаждаше Йерусалим, а пророк Йеремия беше затворен в стражевия двор при двореца на юдейския цар. 3юдейският цар Седекия го беше затворил, като го обвини: „Защо ти си казал пророчеството: „Така казва Господ: „Ето Аз ще предам този град в ръцете на вавилонския цар и той ще го завладее, 4а юдейският цар Седекия няма да се избави от халдейците, но непременно ще бъде предаден в ръцете на вавилонския цар и ще говори с него лице с лице, и очите му ще гледат неговите очи. 5И той ще отведе Седекия във Вавилон, където и ще остане, докато го посетя, казва Господ. Когато воювате срещу халдейците, няма да имате успех“.“

6И каза Йеремия: „Господ ми говори и каза: 7„Ето Хананел, син на чичо ти Шалум, ще дойде при тебе и ще каже: „Изкупи си нивата ми, която е в Анатот, защото като близък родственик ти имаш правото да я откупиш“.“ 8Така Хананел, синът на чичо ми, дойде при мене в стражевия двор, както Господ беше казал, и ми рече: „Купи нивата ми, която е в Анатот във Вениаминовата земя, защото твое е правото на наследяване и като родственик ти имаш правото да я откупиш. Купи я.“И разбрах, че това е според словото на Господ.

9Тогава купих нивата, която е в Анатот, от Хананел, сина на чичо ми, и му отмерих седемнадесет сикли сребро. 10И написах на книга и я запечатах, повиках свидетели и отмерих на везни среброто според правилото и закона. 11Тогава взех записа за покупката: както запечатания, така и отворения. 12След това дадох на Варух, син на Нерия, записа за покупката пред Хананел, сина на чичо ми, и пред свидетелите, подписали записа, и пред всички юдеи, които се намираха в стражевия двор. 13И заповядах на Варух пред тях: 14„Така казва Господ Вседържител, Израилевият Бог: „Вземи записите – запечатания, написан за тази покупка, и отворения – и ги постави в глинен съд, за да се запазят дълго време“.“ 15Защото така казва Господ Вседържител, Израилевият Бог: „Пак ще се купуват в тази страна къщи и ниви, и лозя.“

Молитва на пророк Йеремия

16А след като дадох на Варух, син на Нерия, записа за покупката, помолих се на Господ и казах: 17„Господи Боже! Ето Ти създаде небето и земята със Своята голяма сила и простряна ръка. Няма нищо невъзможно за Тебе. 18Ти проявяваш милост към хиляди и за беззаконието на предците напълно отплащаш на децата им след тях. Боже велики, Чието име е могъщият Господ Вседържител; 19 b  Ти, Който си велик по мъдрост и силен по дела, Чиито очи са отворени над всички постъпки на човеците, за да отплащаш на всекиго според постъпките му и според плодовете на делата му; 20Ти, Който извърши знамения и чудеса в египетската земя, а вършиш и до днес в Израил и между другите хора, и си си спечелил име, каквото имаш и до днес; 21 c  Ти изведе Своя народ Израил от египетската земя със знамения и чудеса, със силна ръка и простряна мишца и при голям ужас за тях 22и им даде тази земя, за която на предците им си се заклел да я дадеш на тях – земя, в която текат мляко и мед. 23 d  И те дойдоха и я завладяха, но не слушаха Твоя глас и не постъпваха според Твоя закон – да правят, каквото Ти заповядваш. Затова Ти им предизвика цялото това бедствие. 24Ето насипите се издигнаха срещу града, за да го завладеят; чрез меч, глад и мор градът се предава в ръцете на халдейците, които воюват против него. И каквото Ти говореше, се изпълни. Ето Ти виждаш! 25А въпреки това, Господи Боже, Ти ми каза: „Купи си нивата с пари и повикай свидетели“, макар градът да се предава в ръцете на халдейците.“

26И дойде слово Господне към Йеремия: 27 e  „Ето Аз съм Господ, Бог на всяко живо създание. Има ли нещо невъзможно за Мене?“ 28 f  Затова Господ казва така: „Ето Аз ще предам този град в ръцете на халдейците и в ръцете на вавилонския цар Навуходоносор и той ще го превземе. 29И халдейците, които воюват против този град, ще дойдат и ще запалят този град с огън, и ще го опожарят: с къщите, на чиито покриви кадяха на Ваал и правеха възлияния на други богове, за да предизвикат гнева Ми. 30Защото синовете на Израил и синовете на Юдея от младините си вършеха зло пред очите Ми. Синовете Израилеви Ме огорчаваха с делата на ръцете си, казва Господ. 31Защото този град от деня, когато го съградиха, и до днес предизвиква гнева Ми и негодуванието Ми да го отхвърля от лицето Си 32заради всичкото зло, което израилтяните и юдеите извършиха да Ме огорчават: те, царете им, първенците им, свещениците им, пророците им, юдейските мъже и йерусалимските жители. 33Те се обърнаха с гръб към Мене, а не с лице. И макар че ги поучавах непрестанно, не послушаха и не приеха поука, 34 g  но поставиха отвратителните си идоли в дома, назован с Моето име, 35 h  и изградиха високите светилища в долината на Еномовия син, за да прекарват през огън синовете и дъщерите си в чест на Молох – нещо, което не съм им заповядвал и на ум не Ми е идвало, че те ще сторят това отвратително нещо, като вкарват в грях Юдея.“

36Но сега така казва Господ, Израилевият Бог, за този град, за който вие казвате, че се предава в ръцете на вавилонския цар с меч, глад и мор: 37„Ето Аз ще ги събера от всички страни, където ги бях разпилял в гнева Си и в яростта Си, и в голямото Си негодувание. И след като ги върна на това място, ще направя да живеят безопасно. 38 i  И те ще бъдат Мой народ, а Аз ще бъдат техният Бог. 39И ще им дам един ум и един разсъдък, за да благоговеят пред Мене завинаги – за тяхно добро и за доброто на децата им след тях. 40 j  И ще сключа с тях вечен завет, че няма да се откажа от тях да им правя добро, и ще вложа в сърцето им Своя страх, за да не отстъпват от Мене. 41И ще се радвам да им правя добро и от все сърце и с цялата Си душа ще ги насадя твърдо в тази земя.“

42Защото така казва Господ: „Както докарах върху този народ цялото това голямо бедствие, така Аз ще докарам върху него всичкото добро, което съм му обещал. 43Ще се купуват ниви в тая земя, за която вие казвате: „Това е пустиня без жив човек и без добитък, предадена е в ръцете на халдейците.“ 44Ще купуват ниви с пари, ще написват записи, ще ги подпечатват и ще викат свидетели във Вениаминовата земя и в йерусалимските околности, в юдейските градове и в планинските градове, в градовете на полето и в градовете на юга, защото ще върна пленените от тях, казва Господ.“
Copyright information for BulCont