Jeremiah 33

Пророчество за царство на Месия и вечен живот с Бога

1 И ето слово Господне беше изказано към Йеремия втори път, когато той беше все още затворен в стражевия двор: 2„Така казва Господ, Който създаде земята, Господ, Който я извая, за да я постави здраво – Господ е името Му: 3 a  „Призови Ме и ще ти отговоря, ще ти покажа велики и недостижими неща, които не знаеш. 4Защото така казва Господ, Израилевият Бог, за къщите на този град и за дворците на юдейските царе, които се събарят, за да се използват против обсадните насипи и против меча на противника, 5но ще се изпълнят от онези, които идват да се сражават против халдейците – с телата на хората, които ще поразя в Своя гняв и ярост, понеже скрих лицето Си от този град заради всичките му нечестия. 6Ето ще му донеса оздравяване и лек. Тогава ще ги изцеря и ще им открия изобилие от мир и вярност. 7И ще върна пленниците от Юдея и пленниците от Израил и ще ги изградя, както по-рано. 8Ще ги очистя от цялата им вина, понеже съгрешиха пред Мене и се разбунтуваха против Мене. 9Тогава Йерусалим ще бъде радостно име за Мене, хвала и слава пред всички народи по земята, които ще чуят за всичкото добро, което Аз ще извърша за него. И ще се смаят и разтреперят заради всичкото добро и мира, които ще им даря“.“

10 Така казва Господ: „На това място, за което казвате: „Пусто е без жив човек и добитък“, в юдейските градове и по йерусалимските улици, които са пусти, без жив човек, без жители и без добитък, 11 b  пак ще се чуват глас на радост и глас на веселие, глас на младоженец и глас на невеста, глас на тези, които казват: „Прославяйте Господ Вседържител, защото Господ е благ, защото Неговата милост е вечна“, и глас на тези, които принасят благодарствени жертви в Господния дом, защото Аз ще върна пленниците от тази земя да живеят, както по-рано“, казва Господ.

12 Така казва Господ Вседържител: „На това място, което е пусто – без жив човек и без добитък, във всичките му градове пак ще има жилища на пастири, които ще прибират стадата си за почивка. 13В планинските градове и по градовете в полето, в южните градове и във Вениаминовата земя на север, в околностите на Йерусалим и в градовете на Юдея пак ще минават стада под ръцете на онези, които ги броят“, казва Господ.

14 „Ето идват дни, казва Господ, когато ще изпълня онова слово за добро, което изрекох за Израилевия дом и за Юдея. 15 c  d  В онези дни и в онова време ще направя да израсте за Давид праведен Потомък и Той ще даде съд и правда на земята. 16В онези дни Юдея ще бъде спасена и Йерусалим ще живее в безопасност. И това е името, с което ще се нарича: „Господ е нашата правда“.“

17 e  Защото така казва Господ: „Никога няма да престане да има мъж от потомците на Давид, който да седи на престола на Израилевия дом, 18нито ще престане да има пред Мене мъж от левитските свещеници, който да принася всеизгаряния и да изгаря хлебни приноси, и да извършва кръвна жертва през всички времена.“

19 И пак Господне слово беше отправено към Йеремия: 20 f  g  „Така казва Господ: „Ако бихте могли да нарушите завета Ми с деня и завета Ми с нощта, така че денят и нощта да не идват в своето определено време, 21тогава биха могли да бъдат нарушени също заветът Ми с Моя служител Давид, така че той да няма син да царува на престола му, както и заветът Ми с Моите служители, левитските свещеници. 22 h  Както е неизброимо небесното войнство и е неизмерим морският пясък, така ще размножа потомството на Своя служител Давид и на левитите, които Ми служат“.“

23 И пак беше отправено слово от Господ към Йеремия: 24„Не виждаш ли какво говорят тези хора: „Господ отхвърли двата рода, които беше избрал.“Така те презират Моя народ, сякаш не е повече народ в техните очи.“ 25Така казва Господ: „Ако Моят завет с деня и нощта не беше утвърден, ако не бях дал наредбите за небето и земята, 26тогава бих отхвърлил потомството на Яков и на Своя служител Давид, така че да не вземам от рода му владетели за потомците на Авраам, Исаак и Яков, защото ще върна пленниците и ще ги помилвам.“
Copyright information for BulCont