Jeremiah 35

Верността на рехавовци – пример за Юдея и Йерусалим

1 a  Слово, което дойде от Господ към Йеремия в дните на юдейския цар Йоаким, син на Йосия: 2„Иди в дома на рехавовци и им говори, и ги доведи в една от стаите на Господния дом, и им дай вино!“ 3Тогава взех Язания, син на Йеремия, Хавацинов син, и братята му, всичките му синове и целия дом на Рехав. 4И ги отведох в дома Господен, в стаята на синовете на Ханан, син на Игдалия, Божия човек, която беше до стаята на първенците над стаята на сина на Шалум Маасий, пазача на вратата. 5И поставих пред потомците на Рехав стомни, пълни с вино, и чаши и им казах: „Пийте вино!“

6 b  Но те казаха: „Няма да пием вино, защото Йонадав, син на баща ни Рехав, ни заповяда: „Не пийте вино вие и потомците ви, 7и къщи да не строите, семе да не сеете, лозя да не засаждате и да не притежавате, но живейте в шатри през всичките си дни, за да живеете дълго време на земята, в която сте пришълци“.“ 8И ние послушахме гласа на Йонадав, сина на праотеца ни Рехав, за всичко, което ни заповяда: да не пием вино през всичките си дни – ние, жените ни, синовете ни и дъщерите ни; 9и ние не строим къщи да живеем в тях, нямаме лозя и не засяваме ниви, 10но живеем в шатри и се подчиняваме, и вършим всичко, което ни е заповядал баща ни Йонадав. 11А когато вавилонският цар Навуходоносор дойде в тази страна, си казахме: „Да отидем в Йерусалим заради халдейската войска и заради арамейската войска; и ето ние живеем в Йерусалим.“

12 Тогава дойде слово Господне към Йеремия: 13„Така казва Господ Вседържител, Израилевият Бог: „Иди и кажи на юдейските мъже и на йерусалимските жители: „Няма ли да вземете поука от това и да се вслушвате в думите Ми“?“, казва Господ.“ 14„Думите на Йонадав, син на Рехав, който заповяда на потомците си да не пият вино, се изпълняват и до днес – „те не пият вино, защото спазват заповедта на своя праотец, а Аз постоянно ви говорих, но не Ме послушахте. 15 c  И непрестанно изпращах при вас всичките Си служители, пророците, да казват: „Обърнете се всеки от лошия си път, поправете делата си и не отивайте при други богове да им служите, и ще живеете в тази страна, която дадох на вас и на вашите предци!“Но вие не обърнахте внимание и не Ме послушахте. 16Макар че потомците на Йонадав, син на Рехав, изпълняват заповедта на своя праотец, която им е дал, този народ не се вслушва в Мене“.“ 17Затова така казва Господ Вседържител, Израилевият Бог: „Ето ще докарам върху Юдея и върху всички йерусалимски жители бедствието, за което им говорих, но те не послушаха, призовавах ги, но те не отговаряха.“

18 А на рода на рехавовци Йеремия рече: „Така казва Господ Вседържител, Израилевият Бог: „Понеже се подчинихте на заповедта на баща си Йонадав и спазвахте всичките му заповеди, и извършвахте всичко, което ви заповяда, 19затова така казва Господ Вседържител, Израилевият Бог: „От потомците на Йонадав, син на Рехав, няма да престане да има мъж, който да стои пред Мене винаги“.“
Copyright information for BulCont