Jeremiah 37

Затваряне на пророк Йеремия в тъмница

1 a  И вместо Йехония, Йоакимовия син, се възцари Йосиевият син Седекия, когото вавилонският цар Навуходоносор постави за цар в страната Юдея. 2Но нито той, нито сановниците му, нито народът на страната не послушаха думите на Господ, които Той изрече чрез пророк Йеремия.

3 А цар Седекия изпрати Йехухал, син на Шелемия, и свещеник Цефания, син на Масеия, при пророк Йеремия да кажат: „Моля те, помоли се на Господ, нашия Бог, за нас!“ 4А Йеремия тогава свободно влизаше и излизаше сред народа, защото още не бяха го затворили. 5Тогава фараоновата войска потегли от Египет, а когато халдейците, които обсаждаха Йерусалим, чуха за това, оттеглиха се от Йерусалим.

6 И беше отправено слово от Господ към пророк Йеремия: 7„Така рече Господ, Израилевият Бог: „Тъй кажете на юдейския цар, който ви изпрати до Мене да Ме питате: „Ето фараоновата войска, която излезе да ви помогне, ще се върне в страната си Египет. 8А халдейците ще се върнат и ще се сражават против този град, и ще го превземат и изгорят с огън“.“ 9„Така казва Господ: „Не се лъжете да си казвате: „Халдейците непременно ще се оттеглят от нас“, понеже няма да се оттеглят. 10Защото дори да разбиете цялата войска на халдейците, които се сражават против вас, и да останеха само някои от тях ранени по шатрите си, то и те биха станали и изгорили с огън този град“.“

11 А когато халдейската войска се беше оттеглила от Йерусалим заради фараоновата войска, 12тогава Йеремия излезе от Йерусалим, за да отиде във Вениаминовата земя и да се смеси с народа. 13И случи се, че когато беше при Вениаминовата порта, там беше началникът на стражата на име Иреия, син на Шелемия, син на Ханания. И той хвана пророка, като каза: „Ти искаш да избягаш при халдейците!“ 14Но Йеремия отговори: „Лъжа е! Аз не бягам при халдейците.“Но Иреия не искаше да чуе, хвана Йеремия и го закара при първенците. 15Тогава първенците се разгневиха на Йеремия, биха го и го затвориха в тъмница в дома на писаря Йонатан, защото го бяха направили затвор. 16Така Йеремия влезе в тъмницата във водоема; и Йеремия остана там много дни.

17 Тогава цар Седекия изпрати да го доведат и царят го попита тайно в своя дворец: „Има ли слово от Господ?“А Йеремия отговори: „Има. Ще бъдеш предаден в ръцете на вавилонския цар.“ 18А Йеремия каза още на цар Седекия: „Какво съм съгрешил спрямо тебе или твоите първенци, или спрямо този народ, че ме затвориха в тъмница? 19Къде са вашите пророци, които ти пророкуваха: „вавилонският цар няма да се опълчи против вас и против тази страна“? 20А сега, моля те, изслушай ме, господарю мой, царю, нека моята молба да бъде приета от тебе и не ме връщай в дома на писаря Йонатан, за да не умра там.“ 21Тогава цар Седекия заповяда Йеремия да бъде пазен в стражевия двор. И му даваха по един хляб дневно от улицата на хлебарите, докато се свърши всичкият хляб в града. И така Йеремия оставаше в стражевия двор.
Copyright information for BulCont