Jeremiah 39

Превземане на Йерусалим. Съдбата на цар Седекия и на пророк Йеремия

39:1-104 Цар. 25:1-12

1 a  В деветата година на юдейския цар Седекия, в десетия месец, вавилонският цар Навуходоносор дойде с цялата си войска против Йерусалим и го обсади. 2И в единадесетата година на Седекия, в деветия ден на четвъртия месец, пробиха стената на града. 3Тогава в него влязоха всички първенци на вавилонския цар – Самгар-Нево, началникът на скопците Сарсехим, главният маг Нергал-Шарецер и всички други велможи на вавилонския цар, и се разположиха при Средната порта. 4Когато юдейският цар Седекия и всичките му войници ги видяха, побягнаха и през нощта излязоха от града през царската градина, през портата между двете стени, и се запътиха към Йорданската долина. 5Но войската на халдейците ги преследваше и застигнаха Седекия в равнината на Йерихон. Хванаха го и го заведоха в Ривла, в земята Емат, при вавилонския цар Навуходоносор, където той произнесе присъда над него. 6Тогава вавилонският цар закла синовете на Седекия пред очите му в Ривла. вавилонският цар закла и всички юдейски знатни хора, 7а на Седекия избоде очите и го окова с окови, за да го закара във Вавилон. 8Тогава халдейците изгориха царския дворец и къщите на народа и разрушиха йерусалимските стени. 9И началникът на телохранителите Навузардан закара в плен във Вавилон народа, който беше останал в града – избягалите при него и оцелелия народ. 10Но началникът на телохранителите Навузардан остави в юдейската земя бедния народ, който нямаше нищо, и същевременно му даде лозя и ниви.

11 А вавилонският цар Навуходоносор беше поръчал на началника на телохранителите Навузардан за Йеремия: 12„Вземи го и се грижи за него, и не му прави нищо лошо, но постъпвай с него, както той ти каже.“ 13Тогава началникът на телохранителите Навузардан, както и началникът на скопците Небушазбан, началникът на магите Нергал-Шарецер и всички военачалници на вавилонския цар, 14изпратиха да вземат Йеремия от стражевия двор и го предадоха на Годолия, син на Ахикам, Шафановия син, за да го заведат в една къща; и той живееше сред народа.

15 b  А докато Йеремия все още беше затворен в стражевия двор, дойде слово от Господ към него: 16„Иди и кажи на етиопеца Авдемелех: „Така казва Господ Вседържител, Израилевият Бог: „Ето Аз ще направя да се сбъднат думите Ми за този град – за зло, а не за добруване. И те ще се сбъднат в оня ден пред очите ти, 17но тебе ще те избавя в оня ден, казва Господ, и няма да бъдеш предаден в ръцете на хората, от които се боиш. 18Защото непременно ще те избавя и ти няма да паднеш от меч, но животът ти ще бъде като придобивка за тебе, понеже се уповаваш на Мене, казва Господ“.“
Copyright information for BulCont