Jeremiah 41

Убийството на Годолия

1 В седмия месец Исмаил, сина на Нетания, Елишамов син, царски потомък и един от царските велможи, и десет мъже с него дойдоха при Годолия, Ахикамовия син, в Масифа и ядоха заедно хляб в Масифа. 2Тогава станаха Исмаил, Нетаниевият син, и десетте мъже, които бяха с него, и прободоха с меч Годолия, син на Ахикам, Шафановия син, като убиха този, когото вавилонският цар беше поставил за управител на страната. 3И Исмаил изби всичките юдеи, които бяха с него, с Годолия, в Масифа, и халдейските военни, които се намираха там.

4 И случи се на втория ден след убиването на Годолия, за което никой не знаеше – 5осемдесет души от Сихем, от Силом и от Самария с обръснати бради и раздрани дрехи, и с нарези в знак на скръб дойдоха с жертвен принос и ливан в ръка, за да ги принесат в разрушения Господен дом. 6А Нетаниевият син Исмаил излезе от Масифа да ги посрещне, като вървеше и плачеше. И когато ги срещна, каза им: „Влезте при Ахикамовия син Годолия.“ 7И когато влязоха посред града, Нетаниевият син Исмаил със своите мъже ги закла и ги хвърли в ров. 8А между тях имаше десет души, които казаха на Исмаил: „Не ни убивай, защото имаме скрити на полето жито и ечемик, и маслиново масло, и мед.“Така той се въздържа и не ги уби заедно с другите. 9 a  А ровът, където Исмаил хвърли всички трупове на мъжете, които изби заедно с Годолия, беше същият, който цар Аса направи от страх от израилския цар Ваас. Нетаниевият син Исмаил го напълни с убитите. 10Тогава Исмаил подкара всички останали от народа, който беше в Масифа – царските дъщери и целия народ, останал в Масифа, които началникът на телохранителите Навузардан повери на Годолия, Ахикамовия син. Нетаниевият син Исмаил ги взе в плен и тръгна да отиде при амонците.

11 Но когато Йоханан, син на Карея, и всичките военачалници, които бяха с него, чуха за всички злодеяния, които беше извършил Исмаил, Нетаниевият син, 12взеха всичките си мъже и отидоха да се бият с Нетаниевия син Исмаил. И го настигнаха при големия водоем в Гаваон. 13И стана така, че когато целият народ, който беше пленен от Исмаил, видя Йоханан, син на Карея, и военачалниците, които бяха с него, се зарадва. 14Тогава целият народ, който Исмаил беше подкарал от Масифа, се обърна и отиде на страната на Йоханан, син на Карея. 15А Исмаил, Нетаниевият син, избяга от Йоанан с осем души и отиде при амонците.

16 Тогава Йоханан, син на Карея, и всичките военачалници взеха от Масифа целия народ, който избавиха от Исмаил, Нетаниевия син, след като той беше убил Годолия, Ахикамов син – военни и жени, деца и скопци, които Йоханан беше върнал от Гаваон, 17 b  и отидоха в Химам, който е до Витлеем, за да избягат оттам в Египет 18заради халдейците, защото се бояха от тях, след като Исмаил, син на Нетания, беше убил Годолия, син на Ахикам, когото вавилонският цар беше поставил управител на страната.
Copyright information for BulCont