Jeremiah 47

Пророчество за филистимците

1 a  Слово, което Господ отправи към пророк Йеремия за филистимците, преди фараонът да разори Газа:

2 „Така казва Господ: „Ето води идват от север и ще станат наводняващ порой, ще потопят страната и всичко, което я изпълва – града и онези, които живеят в него. Тогава хората ще викнат и всички обитатели на страната ще заридаят. 3От шумния тропот на копитата на яките му коне, от трясъка на колесниците му, от тътнежа на колелата му бащите няма да се обръщат да гледат децата си, понеже ръцете им ще отпаднат 4заради деня на възмездието, който настъпва, за да съсипе всички филистимци, да отнеме от Тир и Сидон всеки останал съюзник, защото Господ ще разори филистимците, останалите от остров Кафтор. 5Газа се острига от скръб, Аскалон загина. Колко дълго ще се стрижете в печал вие от анакитците, които останахте във филистимската равнина? 6О, мечо Господен, докога ще сечеш, няма ли да почиваш? Върни се в ножницата, успокой се и се умири! 7Но как може да си почине, когато Господ му даде заповед против Аскалон и против морското крайбрежие? Той го насочи натам“.“
Copyright information for BulCont