Jeremiah 48

Пророчество за Моав

1 a  За Моав. Така казва Господ Вседържител, Израилевият Бог:

„Горко на Нево, защото е опустошен! Кириатаим е посрамен, превзет е. Мисгав е опозорен и разорен.
2Моав няма вече да бъде прославян. В Есевон замислиха зло против него: „Да отидем да го изтребим и повече да не е народ.“Също и ти, Мадмен, ще занемееш. Меч ще те преследва.

3 Чуйте! Писък се носи от Оронаим. Опустошение и голямо разорение! 4Моав е в разруха. Децата му пищят. 5Защото по нанагорнището на Лухит плачат, докато се изкачват; по нанадолнището на Оронаим неприятелите чуват писъци заради разорението. 6Бягайте, спасявайте живота си! И бъдете като храст в пустинята!

7 Понеже ти се надяваше на делата си и на съкровищата си, ще бъдеш също превзет. Кемош ще отиде в плен заедно с жреците си и с първенците си. 8Опустошителят ще дойде до всеки град и никой град няма да оцелее. И долината ще загине, и равнината ще бъде опустошена, както Господ каза. 9Дайте крила на Моав, за да може да избяга, защото градовете му ще запустеят и никой няма да живее в тях.

10 Проклет да бъде онзи, който нехайно върши делото на Господ, и проклет да е онзи, който удържа меча Му от кръв.

11 От младини Моав живееше безгрижно; като вино, което стои върху утайката си, без да го преливат от съд в съд, той беше спокоен и не е ходил в плен. Затова вкусът се е запазил в него и уханието му не се е променило.

12 Затова ето идват дни, казва Господ, и ще му изпратя преливачи, които ще го прелеят и ще изпразнят съдовете му, и ще счупят делвите му. 13 b  И Моав ще бъде посрамен заради Кемош, както Израилевият дом беше посрамен заради златния телец във Ветил, на който се надяваха.

14 Как казвате: „Силни мъже сме ние и храбри във война“? 15Моав е разорен и градовете му са превзети, а отбраните му младежи бяха изклани, казва Царят. Господ Вседържител е името Му. 16Наближава гибелта на Моав и бедствието му бърза много. 17Съжалете го, всички негови съседи и всички, които знаете неговото име, и казвайте: „Как се строшиха мощният му скиптър и прекрасният му жезъл!“

18 Слез от висината на славата и седни в прах, жителю на Дивон! Защото опустошителят на Моав ще потегли против тебе. Той ще разруши твоите крепости. 19Застани при пътя и бъди нащрек, жителю на Ароер! Попитай бягащия и спасяващия се и кажи: „Какво стана?“ 20Посрамен е Моав, защото е разорен. Ридайте и викайте! Известете до Арнон, че Моав е опустошен!

21 И съд сполетя равнинната земя – върху Холон и Яхца, и Мофа, 22Девон, Нево и Бет-Дивлатаим, 23Кириатаим и Бет-Гамул, и върху Бет-Меон, 24Кариот, Восор и върху всички градове на Моавската земя, далечни и близки. 25Рогът на Моав е пречупен и силата му е сломена, казва Господ.

26 Защото се надигна срещу Господ, нека се опие и да се търкаля в бълвоча си, и сам ще стане за присмех. 27А не беше ли Израил за присмех на тебе, Моаве? Беше ли той хванат между крадци, че когато говореше за него, ти поклащаше глава?

28 Напуснете градовете и живейте по скалите, жители на Моав! И бъдете като гълъб, който вие гнездо при входа на пещера. 29Слушали сме за гордостта на Моав – много е горделив, – за неговото високомерие, надутост и надменност и за горделивото му сърце. 30Аз зная неговата надменност, казва Господ, но неговите самохвалства са напразни, те няма да доведат до нищо. 31Затова ще ридая за Моав, ще викам за целия Моав и ще оплаквам хората на Кир-Харес. 32Ще плача за тебе, лозе на Севам, повече, отколкото плаках за Язер. Твоите лозини се простряха отвъд морето, достигнаха чак до Язер. Опустошителят нападна твоите летни плодове и твоя гроздобер. 33Отнесе веселието и радостта от плодоносното поле и от Моавската земя. Аз спрях виното от линовете, няма да тъпчат грозде с радост. Виковете вече не са радостни.

34 Плачът на Хешбон ще се чува до Елале, чак до Яхаз. Писък се надига от Цоар до Еглат-Шелишия, защото и водите на Нимрим ще пресъхнат. 35И ще изтребя сред Моав, казва Господ, онзи, който принася жертви по високи места и извършва кадилни жертви на боговете си. 36Затова сърцето ми стене за Моав, стене като флейта сърцето ми за мъжете от Кир-Харес: защото те загубиха натрупаното богатство. 37Защото всяка глава е остригана и всяка брада е обръсната заради печал, по всички ръце има нарязвания, а на кръста – вретище за скръб. 38По всички покриви в Моав и по улиците му няма нищо друго освен плач, понеже съкруших Моав като непотребен съд, казва Господ.“ 39„О, как е съкрушен – ще казват, като ридаят, – как Моав обърна гръб посрамен!“Така Моав ще стане за присмех и за ужасяване на всички около него.

40 c  Защото така казва Господ: „Ето неприятелят ще връхлети като орел и ще простре крилата си срещу Моав. 41Градовете ще бъдат превзети, крепостите – завладени. В онзи ден сърцата на юнаците сред Моав ще бъдат като сърце на жена в родилни мъки. 42И Моав ще бъде изтребен, така че вече да не е народ, защото се надигна против Господ. 43 d  Страх и яма, и клопка ви връхлетяха, жители на Моав. 44Който избегне страха, ще падне в ямата и който се изкатери от ямата, ще падне в клопката, защото Аз ще докарам върху него, върху Моав, годината на наказанието му“, казва Господ. 45 e  Бегълците застанаха под сянката на Хешбон, но огън излезе от Хешбон и пламък – изсред Сихон, така че погълна слепоочието на Моав и темето на шумните воини. 46 f  Горко ти, Моаве! Народът на Кемош загина, защото синовете ти бяха взети в плен и дъщерите ти отидоха в изгнание. 47Все пак ще върна пленниците от Моав в последните дни, казва Господ.

Дотук е съдът за Моав.
Copyright information for BulCont