Jeremiah 5

1 a  „Походете по йерусалимските улици, разузнайте и потърсете по площадите на Йерусалим дали ще се намери някой да действа справедливо, който да търси истината, и Аз ще му простя. 2Но ако и да казват „Жив е Господ“, лъжливо се кълнат.“ 3 b  Господи, очите Ти не търсят ли истината? Наказал си ги, но не ги заболя; унищожаваш ги, но не се поправят. Направиха лицата си по-твърди от скала и не желаят да се обърнат. 4Тогава аз си казах: „Наистина те са незначителни, тъй като не познават пътя на Господа, разпоредбата на своя Бог.“ 5 c  Ще отида при големците и ще говоря с тях, понеже те познават пътя Господен, закона на своя Бог. Но и те са строшили ярема, разкъсали са оковите. 6Поради това лъв от гората ще ги порази, степен вълк ще ги убие, леопард ще дебне край градовете им. Всеки, който излезе оттам, ще бъде разкъсан, защото се умножиха престъпленията им: тежки са отстъпничествата им.

7 „Защо да ти простя? Твоите синове Ме изоставиха и се кълняха в лъжливи богове. Когато се насищаха, изневеряваха Ми и на тълпи отиваха в блуднишката къща. 8Те са като охранени коне: всеки цвили към жената на ближния си. 9 d  Нима няма да накажа за това – казва Господ – и душата Ми няма да въздаде на такъв народ? 10 e  Качете се на стените му и събаряйте, но не ги унищожавайте докрай. Унищожете зъберите му, понеже не са Господни, 11тъй като Израилевият дом и домът на Юдея отстъпиха от Мене твърде вероломно“– казва Господ. 12 f  „Те се отрекоха от Господа и казаха: „Той не е тук и няма да ни постигне беда, и няма да видим нито меч, нито глад. 13А пророците са вятър и словото
5:13 В Септуагинта е добавено: „на Господа“.
не е в тях. Така над тях ще се сбъдне това.“

14 h  Затова така казва Господ, Бог Вседържител: „Понеже изговарят тези думи, ето ще направя словото Си в твоята уста огън, а този народ – дърва, и този огън ще ги погълне. 15 i  Ето ще доведа върху вас, доме Израилев, един народ отдалече – казва Господ, – един силен народ, един древен народ, чийто език не знаеш и не разбираш какво говорят. 16Колчанът му е като отворен гроб. Те всички са храбри хора. 17И ще изядат твоята жътва и твоя хляб, ще унищожат твоите синове и дъщерите ти, ще изядат дребния и едрия ти добитък, ще изядат твоите лозя и смоковниците ти; с меч ще разбият укрепените ти градове, на които се уповаваш.

18 Но и в онези дни – казва Господ – няма да ви премахна докрай. 19 j  И когато се случи да попитат: „Защо Господ, нашият Бог, ни направи всичко това?“– тогава им кажи: „Както Ме изоставихте и служехте на чужди богове във вашата страна, така ще слугувате на чужденци не във вашата земя.“

20 k  Известете това на дома на Яков и разгласете в Юдея, като казвате: 21 l  „Чуй това сега, народе глупав и неразумен, който има очи, а не вижда, уши има, а не чува! 22 m  Не се ли боите от Мене – казва Господ, – не треперите ли пред Мене, Който поставих пясъка за граница на морето, вечен предел, който не бива да се преминава? Може вълните му да бушуват и няма да успеят, и да реват, но няма да го прехвърлят.“ 23Но този народ има буйно и непокорно сърце – отклониха се от пътя и тръгнаха. 24 n  Не казват в сърцето си: „Нека все пак се боим от Господа, нашия Бог, Който навреме ни дава дъжд – ранен и късен, Който пази за нас определените седмици за жътва.“ 25Вашите беззакония обърнаха този порядък и вашите грехове отстраниха доброто.

26 Защото между Моя народ има нечестиви. Те дебнат, снишават се като ловци на птици, поставят примка да хванат човеците. 27Както клетка се изпълва с птици, така домовете им са пълни с измама, чрез която се издигнаха и забогатяха, 28затлъстяха, угоиха се, дори преминаха всякаква мярка на злото; не отсъждат правото на сираци, не отсъждат справедливите дела на сиромаси. 29 o  Няма ли да накажа за това? – казва Господ. Няма ли да въздам на такъв народ?

30 Нещо изумяващо и ужасно става в тази страна. 31 p  Пророците пророкуват лъжи, свещениците господстват чрез тях, а Моят народ обича това. Но какво ще правите накрая след всичко това?“
Copyright information for BulCont