Jeremiah 50

Пророчества за Вавилон

( 50:1-51:64 )

За разрушение на Вавилон и връщане на Израил от плен

1 a  b  Словото, което Господ изрече чрез пророк Йеремия за халдейската страна:

2„Известете на народите и съобщете, издигнете знак, обявете, не скривайте нищо, а кажете: „Вавилон е превзет, Бел е поразен, Мардук е съкрушен. Неговите кумири са посрамени, идолите му са строшени. 3Защото от север се надига народ против него, който ще опустоши страната и никой няма да обитава в нея – и човек, и добитък ще избягат и ще се отдалечат от нея.“

4В онези дни и по онова време, казва Господ, ще дойдат заедно израилтяните и юдеите, ще вървят, ще плачат и ще търсят Господ, своя Бог. 5 c  Те ще питат за пътя към Сион, накъдето е обърнат погледът им: „Елате, нека се привържем към Господ с вечен завет, който никога няма да бъде забравен.“

6Моят народ беше от загубени овци. Пастирите им ги заблудиха, подкараха ги по планините. Те потеглиха от планина на хълм и забравиха своето място за почивка. 7Всички, които ги намираха, изяждаха ги и техните врагове казваха: „Не сме виновни, защото те съгрешиха против Господ, дома на правдата, против Господ, надеждата на предците.“

8 d  Бягайте от Вавилон, излезте от халдейската земя и бъдете като козли пред стадо! 9Защото, ето Аз ще подбудя и ще доведа срещу Вавилон голям съюз от народи от северната страна, и ще се разположат срещу него, и ще го превземат. Техните стрели са като онези на изкусен воин, които не се връщат, без да уцелят. 10Халдея ще бъде оплячкосана. Всички, които я плячкосат, ще се наситят, казва Господ.

11Защото се радвахте и се веселихте вие, които плячкосвахте наследството Ми, скачахте като телица сред тревата и цвилихте като яки коне, 12затова ще бъде посрамена вашата майка, тази, която ви е родила, ще бъде измамена в надеждата си. Ще бъде последна между народите: изоставена, безводна и пуста. 13Заради Господния гняв тя няма да бъде населена, но изцяло ще запустее. Всеки, който минава през Вавилон, ще бъде потресен и ще се подиграе за всички удари, които е понесъл.

14Подредете се срещу Вавилон отвред всички, които опъвате лък, стреляйте против него, не пестете стрели, защото той съгреши против Господ. 15 e  Викнете силно срещу него от всички страни! Той се предаде, неговите укрепления паднаха, съборени са стените му, защото това е възмездието на Господ. Сторете му, както той е правил! 16Изтребете във Вавилон сеяча и онзи, който държи сърп по жетва. Всеки ще се върне при народа си вече, нека всеки се оттегли в страната си.

17 f  Израил е прокудена овца, която лъвове гониха. Първо асирийският цар го изяде, а после вавилонският цар Навуходоносор оглозга костите му.“ 18Затова така казва Господ Вседържител, Израилевият Бог: „Ето Аз ще накажа вавилонския цар и страната му, както наказах асирийците. 19И ще върна Израил на пасбището му, и той ще пасе на Кармил и във Васан, и ще се насища по Ефремовата планинска страна и в Галаад. 20 g  В онези дни и в онова време, казва Господ, ще се потърси вината на Израил и няма да я има, и – греховете на Юдея, и няма да се намерят, защото ще простя на онези, които съм оставил.

21Излез против разбунтувалата се земя и против жителите, които ще бъдат наказани – изтребвай и опустошавай, казва Господ, и стори всичко, което ти заповядах.

Наказание за жителите на Вавилон

22Боен вик е по земята, шум от голямо изтребление. 23 h  Как е счупен и сломен чукът на цялата земя! Как Вавилон стана за ужас на народите! 24Поставих ти примка, Вавилоне, и се хвана, без да усетиш. А ти беше разкрит и уловен, защото предизвика Господ. 25Господ отвори оръжейницата Си и извади оръжията на Своя гняв, защото Господ, Бог Вседържител, има да върши дело в халдейската земя. 26Елате против нея от най-далечния край, отворете житниците ѝ, натрупайте всичко на купове и го обречете на унищожение – нищо да не остане. 27Изколете всичките ѝ млади бикове, нека отидат на клане! Горко им, защото дойде денят им, времето на наказанието им.

28Чува се глас на бегълци, които бягат и се спасяват от вавилонската страна, за да известят в Сион възмездието на Господ, нашия Бог, възмездието за Неговия храм.

29 i  Свикайте стрелци против Вавилон, всички, които опъват лък! Разположете стан около него, за да не се отскубне никой! Въздайте му според делата му, според всичко, което е направил, защото се е възгордял против Господ, против Светия Израилев. 30Затова младежите му ще паднат по неговите улици и всичките му бойци ще загинат в този ден, казва Господ.

31Ето Аз съм против тебе, горделивецо, казва Господ, Бог Вседържител, защото дойде твоят ден – времето, когато ще те накажа. 32Възгорделият се ще се препъне и ще падне и никой няма да го вдигне, а Аз ще запаля огън, който ще погълне всичко около него.“

33Така казва Господ Вседържител: „Потиснати са израилтяните заедно с юдеите. И всички, които ги взеха в плен, здраво ги държат и отказват да ги пуснат. 34Обаче Изкупителят им е могъщ. Господ Вседържител е името Му. Той непременно ще се застъпи за правото им, за да успокои земята и да докара смут на вавилонските жители.

35Меч е вдигнат над халдейците, казва Господ, и над жителите на Вавилон, и над първенците му, и над мъдреците му. 36Меч е над гадателите им и те ще обезумеят! Меч е над храбреците им и те ще бъдат съкрушени. 37 j  Меч е над конете им, над колесниците им и над всички разноплеменни хора сред тях! И ще станат слаби като жени. Меч е над съкровищата им, които ще бъдат разграбени. 38 k  Суша настъпва над водите им и те ще пресъхнат! Защото това е страна на изваяни изображения, защото жителите ѝ са обезумели по идолите си.

39 l  Затова пустинни зверове ще живеят с хиени в нея и щрауси ще живеят там, и за вечни времена няма да бъде населена, нито ще бъде обитавана някога. 40 m  Както Бог разори Содом и Гомора и техните съседни градове, казва Господ, така никой няма да живее в нея, човек няма да обитава там.

41 n  Ето идва народ от север – да! Голям народ и много царе ще се надигнат от краищата на света! 42Те държат лък и копие. Жестоки са и не са милостиви. Гласът им бучи като море. Възседнали са коне. Наредили са се като бойци против тебе, дъще вавилонска. 43вавилонският цар чу вестта за тях и ръцете му отмаляха, обзеха го скръб и болки като на жена, която ражда.

44 o  Ето както лъв ненадейно излиза от гъсталака на Йордан срещу зелените пасбища, така ще ги принудя бързо да избягат. И ще поставя там, когото избера. Защото кой е като Мене и кой ще Ми поиска отчет? И кой пастир може да устои против Мене? 45Затова чуйте присъдата на Господ, която Той постанови за Вавилон, и намеренията, които има против халдейската земя: от стадата ще откарат дори най-малките. Наистина техните кошари ще опустеят. 46От шума при превземането на Вавилон земята ще се разтресе. Екотът от техния крясък ще се чуе между народите.“
Copyright information for BulCont