Jeremiah 51

Повторно пророчество за разрушение на Вавилон и връщане на Израил от плен

1 Така казва Господ: „Ето Аз повдигам разрушителен вятър срещу Вавилон и срещу живеещите в него Мои противници. 2И ще изпратя върху Вавилон веячи, които ще го отвеят и ще опустошат земята му, защото в деня на бедствието ще бъдат отвсякъде против него. 3Нека стрелецът опъне лъка си и нека стои готов облеченият в броня. Не жалете неговите младежи, обречете на изтребление цялата му войска. 4Ще паднат убити в халдейската земя и прободени по улиците ѝ, 5защото Израил и Юдея не са изоставени от своя Бог, Господ Вседържител, макар земята им да е пълна с грехове против Светия Израилев.

6 a  b  Бягайте от Вавилон и всеки да спасява живота си, да не загинете от беззаконието му, защото е време на възмездие от Господ, Който ще му отплати за онова, което е сторил. 7 c  Вавилон беше златна чаша в ръката на Господ, която опиваше цялата земя. От виното му пиеха народи. Затова народите обезумяха. 8 d  Внезапно Вавилон падна и беше разрушен. Ридайте за него! Донесете балсам за раните му. Може би ще бъде изцерен. 9 e  Опитахме се да лекуваме Вавилон, но не се изцери. Оставете го и вървете всеки в страната си, защото присъдата му достигна до небесата и се издигна до облаците. 10Господ изкара наяве правдата ни. Да идем и да разкажем в Сион за делото на Господ, нашия Бог.

11 f  Изострете стрелите, пълнете колчани! Господ възбуди духа на мидийските царе, защото намерението Му срещу Вавилон е да го унищожи, понеже това е възмездието от Господ, възмездието за храма Му. 12Издигнете знаме срещу вавилонските стени, усилете надзора, поставете стражи, устройте засади! Защото както Господ е замислил, така Той ще извърши онова, което изказа против вавилонските жители! 13 g  О, ти, който живееш край много води, който изобилстваш със съкровища, дойде краят ти, мярката на твоя грабеж е препълнена. 14Господ Вседържител се е клел в Себе Си: „Вавилоне, непременно ще те изпълня с вражески мъже като със скакалци, които ще нададат боен вик против тебе.“

15 h  Той е, Който създаде земята със Своята сила, Който утвърди вселената с мъдростта Си и разпростря небесата с разума Си. 16 i  Когато Той нададе глас, водите в небесата шумят. И Той извежда нагоре облаци открай земя, прави светкавици в дъжда и изкарва вятър от Своите запаси. 17Всеки човек е глупав със своето знание, всеки златар стои засрамен с кумира си, защото излятото от него е измамно и в него няма живот. 18Суета са те – дело на заблуда. Те ще изчезнат във времето на тяхното наказание. 19Наследниците на Яков не са като тях, защото Той създаде всичко и родът на Израил е Негово наследство. Господ Вседържител е името Му.“

Наказание за вавилонските престъпления

20 j  „Ти си Мой чук, бойно оръжие и чрез тебе ще съкруша народи, и чрез тебе ще погубя царства. 21Чрез тебе ще поразя коня и конника и чрез тебе ще строша колесницата и колесничаря. 22Чрез тебе ще поразя мъж и жена, чрез тебе ще поразя стар и млад и чрез тебе ще поразя младеж и девойка. 23Чрез тебе ще поразя пастир и стадото му, чрез тебе ще поразя земеделец и неговата двойка впрегатен добитък и чрез тебе ще поразя управители и началници.

24 И ще въздам на Вавилон и на всички халдейски жители за всичко сторено от тях на Сион пред самите вас“, казва Господ.

25 „Ето Аз съм против тебе, гибелна планино, казва Господ, която разоряваш цялата земя. Затова ще простра силата Си срещу тебе и ще те срина от скалите, и ще те направя опожарена планина. 26 k  Няма да вземат от тебе камък за ъгъл, нито за основи, защото ще бъдеш вечна пустош“, казва Господ.

27 Издигнете знаме в страната, разгласете с тръба сред народите! Подгответе против нея народите! Съберете против нея царствата на Арарат, Минни и Ашкеназ, поставете вожд против нея, доведете срещу нея настръхнали коне като скакалци. 28Подгответе против нея народите, царете на Мидия, областните им управители и всичките им началници, и цялата им подвластна страна. 29Тогава земята ще се затресе и затрепери, защото против Вавилон се сбъдват намеренията на Господ да направи вавилонската земя пустош без жители. 30 l  Храбрите бойци на Вавилон престанаха да воюват, останаха в крепостите, а юначеството им пресекна, станаха като жени. Палят се жилищата му, гредите за затваряне на портите се трошат. 31Бързоходец ще тича да посрещне бързоходец и вестител – към вестител, за да известят на вавилонския цар, че градът му е превзет от всички страни 32и че бродовете са завзети, тръстиковите гъсталаци са изгорени с огън, войниците са сковани от страх. 33Защото така казва Господ Вседържител, Израилевият Бог: „Вавилонската дъщеря е като харман, когато е време за вършитба. А още малко и ще дойде жетвеното време.

34 m  Вавилонският цар Навуходоносор ме изяде и изгриза, направи ме празен съд, погълна ме като змей, напълни корема си с лакомства от мене, а самия мене прогони. 35Нека неправдата срещу мене и моя род падне върху Вавилон, ще каже жителката на Сион, и нека вината за кръвта ми падне върху халдейските жители, ще каже Йерусалим.“ 36 n  Затова така казва Господ: „Ето Аз ще се застъпя за делото ти и ще отмъстя за тебе, и ще превърна реката му в суша, и ще пресуша неговите извори.

Плач за Вавилон

37 o  Вавилон ще стане купища развалини, обиталище на чакали, за ужас и подигравка, необитаем. 38Като лъвове ще зареват, като малки лъвчета ще ръмжат. 39 p  Когато се разгорещят, ще им направя угощение и ще ги опия, за да се развеселят и да заспят вечен сън, и да не се събудят, казва Господ. 40Ще ги откарам като агнета за клане, като овни с козли.

41 q  Как беше превзет Сесах и беше завоювана славата на цялата земя! Как стана Вавилон за ужас сред народите! 42Морето се надигна против Вавилон, той покрит е от бушуващите му вълни. 43Градовете му станаха пустош, безводна земя и степ – земя, в която не живее никой човек и в която човешки крак не стъпва. 44Ще накажа идола на Бел във Вавилон и ще извадя от устата му погълнатото. И няма да се стичат вече народите към него, а вавилонските стени ще паднат.

45 r  Народе Мой, излез изсред него и нека всеки да спаси живота си от пламналия гняв на Господ. 46 s  Нека не отпада сърцето ви и не се бойте от мълвата, която ще се чува по земята, понеже в една година ще дойде слух и в следващата година ще дойде слух, и ще има насилие по земята, и властелин против властелин ще се опълчи.

47 Затова ето идват дни, когато ще накажа кумирите на Вавилон, цялата му земя ще бъде посрамена и всички негови хора ще паднат избити посред него. 48 t  Тогава небесата и земята, и всичко, което е в тях, ще тържествуват радостно за Вавилон, защото опустошителите ще дойдат срещу него от север“, казва Господ. 49Вавилон трябва да падне заради избитите от Израил, както убитите от цялата земя паднаха заради Вавилон.

50 Вие, които избегнахте меча, идете, не стойте! Спомнете си за Господ в далечната страна и нека ви дойде на ум Йерусалим. 51Засрамени сме, като чухме укора; срам покри лицето ни, защото чужденци влязоха в святото място.

52 Затова ето идват дни, казва Господ, когато ще посетя неговите кумири и по цялата му земя ще стенат ранените. 53 u  Дори и до небето да се издигне Вавилон и да се укрепи на недосегаема висота, ще дойдат опустошители срещу него, казва Господ.

54 Чуват се глас и вопъл от Вавилон от голямото разорение от халдейската земя! 55Защото Господ налага опустошение на Вавилон и ще сложи край на големия шум, защото техните вълни бучат като мощни води, екотът от гласа им се чува. 56Защото опустошителят дойде върху него, върху Вавилон, и храбрите му бойци ще бъдат изловени. Лъковете им ще бъдат строшени, понеже Господ е Бог на възмездието и непременно ще отплати. 57 v  И ще опия първенците му и мъдреците му, управителите и началниците му, и храбрите му бойци. Те ще заспят вечен сън и няма да се събудят, казва Царят, чието име е Господ Вседържител.

58 w  Така казва Господ Вседържител: „Дебелите стени на Вавилон съвсем ще бъдат съборени и високите му порти ще бъдат опожарени с огън. А народите му напразно се трудиха и племената му се измъчиха за огъня.“

Заключително пророчество на Йеремия

59 Заръката, която пророк Йеремия даде на Сераия, син на Нерия, син на Махсея, когато отиваше с юдейския цар Седекия във Вавилон в четвъртата година от възцаряването му. А Сераия се грижеше за настаняването. 60Йеремия записа в един свитък всички бедствия, които трябваше да сполетят Вавилон – всичките тези думи, по-горе записани. 61А Йеремия каза на Сераия: „Когато дойдеш във Вавилон, тогава и виж да прочетеш високо всички тези думи 62 x  и да кажеш: „Господи, Ти Сам си казал за това място, че ще го погубиш и няма да има кой да живее в него – нито човек, нито добитък, а да е вечно пустиня.“ 63И като привършиш четенето на този свитък, вържи камък на него и го хвърли в Ефрат 64 y  и кажи: „Така Вавилон ще потъне и няма да се издигне пак от бедствието, което Аз Самият ще докарам върху него, и те съвсем ще се изтощят“.“

Дотук са думите на Йеремия.
Copyright information for BulCont