Jeremiah 52

Царуване на Седекия до края на Юдейското царство

( 52:1-34 )

Царуване на Седекия в Юдея

1 a  b  Седекия беше на двадесет и една година, когато почна да царува, и царува в Йерусалим единадесет години; името на майка му беше Хамутал, дъщеря на Йеремия от Ливна. 2И той върши зло пред очите на Господа, всичко това, което извърши Йоаким. 3 c  Заради това гневът на Господа беше над Йерусалим и над Юда, докато ги отхвърли от лицето Си; и Седекия се отметна от вавилонския цар.

Обсада и падане на Йерусалим

52:4-74 Цар. 25:1-21 ; 2 Лет. 36:17-20

4 d  e  И в деветата година от царуването му, в десетия месец, в десетия ден на месеца, вавилонският цар Навуходоносор, той и цялата му войска, настъпиха срещу Йерусалим и го обсадиха, и издигнаха насипи около него. 5И градът стоя обсаден до единадесетата година на цар Седекия. 6В деветия ден на четвъртия месец гладът в града се усили и народът на страната нямаше хляб. 7Беше направен пролом в градската стена и всички военни избягаха от града нощем през портите, които се намираха между двете стени до царската градина, и отидоха по пътя към степта; а халдеите бяха около града. 8Халдейската войска се спусна след царя и настигнаха Седекия в йерихонските равнини, и цялата му войска се разбяга от него. 9И хванаха царя и го доведоха пред вавилонския цар в Ривла, в земята Емат, където той произнесе съд над него. 10И вавилонският цар закла синовете на Седекия пред очите му, закла и всички юдейски князе в Ривла. 11 f  А на Седекия извади очите и заповяда да го оковат в медни окови; и вавилонският цар го заведе във Вавилон и го хвърли в тъмница до деня на смъртта му.

12В десетия ден на петия месец, в деветнадесетата година на вавилонския цар Навуходоносор, в Йерусалим дойде Навузардан, началник на телохранителите, който предстоеше пред вавилонския цар, 13 g  и изгори Господния дом, царския дом и всички къщи в Йерусалим, и всички големи къщи изгори с огън. 14И цялата халдейска войска, която беше с началника на телохранителите, събори всички стени около Йерусалим. 15Началникът на телохранителите Навузардан изсели бедните от народа и останалия народ в града, и бежанците, които се предадоха на вавилонския цар, както и останалото множество. 16Началникът на телохранителите Навузардан остави само неколцина от бедния народ на страната за лозари и земеделци.

17Халдейците изпочупиха и медните стълбове, които бяха в дома Господен, и подножията, и медното море, което беше в Господния дом, и отнесоха всичката им мед във Вавилон. 18Взеха и котли, лопатки, ножове, чаши, лъжици и всички медни съдове, които се употребяваха при богослужението; 19началникът на телохранителите взе и блюда, и щипци, и чаши, и котлета, и кандилца, и кадилници – всичко, което беше от злато и което беше от сребро; 20също – два стълба, едно море, дванадесет медни вола, които служеха за подножия, които цар Соломон направи в дома Господен, медта на всички тези вещи не беше възможно да се претегли. 21Всеки от тези стълбове беше висок осемнадесет лакътя и връв с дължина дванадесет лакътя го обгръщаше, вътре беше кух, а стените му бяха дебели четири пръста. 22И на него имаше меден капител, а капителът беше висок пет лакътя; и мрежата, и наровете наоколо – всички бяха медни; подобен беше и другият стълб с наровете. 23 h  Наровете на всички страни бяха деветдесет и шест; всички нарове около мрежата – сто.

24Началникът на телохранителите взе също първосвещеника Сераия и втория свещеник Цефания, както и тримата пазачи на вратата. 25И взе от града един скопец, който беше началник над военните мъже, и седем мъже, които предстояха пред лицето на царя, които се намираха в града, и главния писар във войската, който записваше народа на страната във войската, и шестдесет мъже – от народа на страната, намерени в града. 26Началникът на телохранителите Навузардан ги взе и ги отведе при вавилонския цар в Ривла. 27А вавилонският цар ги порази и ги умъртви в Ривла, в земята Емат. Така Юда беше изселен от земята си.

Отвеждане във вавилонски плен

28Ето народа, който Навуходоносор изсели: в седмата година три хиляди двадесет и три юдеи; 29в осемнадесетата година на Навуходоносор бяха изселени от Йерусалим осемстотин тридесет и двама души; 30в двадесет и третата година на Навуходоносор началникът на телохранителите Навузардан изсели седемстотин четиридесет и пет души юдеи; всичко – четири хиляди и шестстотин души.

31 i  Но в тридесет и седмата година след преселението на юдейския цар Йоаким, в двадесет и петия ден на дванадесетия месец, вавилонският цар Евил-Меродах издигна юдейския цар Йоаким и го изведе от тъмницата в първата година от царуването си, 32и разговаря с него приятелски и постави престола му по-горе от престола на царете, които бяха при него във Вавилон. 33Смени тъмничните му дрехи и юдейският цар Йоаким обядваше винаги с него през всички дни на живота си. 34Неговите разноски, разноски постоянни, му се даваха от царя през всички дни на живота му до деня на смъртта му.
Copyright information for BulCont