Jeremiah 6

1 a  „Синове на Вениамин, бягайте от вътрешността на Йерусалим! Тръбете с тръба в Текоа и издигнете знак на Бет-Керем, защото от север приближават бедствие и голяма гибел. 2Аз ще разруша хубавата и изнежена дъщеря на Сион. 3При нея ще дойдат пастири със стадата си. Те ще разпънат шатри срещу нея наоколо. Всеки ще пасе на своето място. 4Ще се чува вик: „Свещена война срещу нея! Надигнете се и да потеглим по обед!“Но тогава ще кажат: „Горко ни, защото денят преваля, стелят се вечерните сенки. 5Станете и нека се изкачим през нощта и да разрушим дворците ѝ.“

6 Защото така казва Господ Вседържител: „Сечете дървета и издигнете вал против Йерусалим, понеже това е градът, който трябва да бъде наказан. В него всичко е насилие. 7Както от извор блика неговата вода, така блика злото му. В него се чуват насилие и грабеж. Пред Мене са постоянно болест и рани. 8Вразуми се, Йерусалиме, за да не се отвърне душата Ми от тебе, да не те превърна в пустиня, една необитаема земя.“

9 b  Така казва Господ Вседържител: „Докрай ще оберат остатъка от Израил като лозе. Простри ръката си като лозар по лозите.“ 10На кого да говоря и кого да предупредя, за да слушат? Ето ухото им е необрязано и не могат да чуват. Ето словото Господне е за укор у тях. Не им е приятно. 11Аз, преизпълнен с гнева на Господа, се уморих да го сдържам.

„Излей го както върху децата по улицата, така и върху събраните заедно младежи! Защото мъж и жена, стари и по-стари ще бъдат пленени
12 c  и къщите им ще преминат у други. Също нивите и жените, защото ще простра ръката Си срещу жителите на страната“– казва Господ. 13 d  „Защото всеки от тях, от малък до голям, се е предал и от пророк до свещеник всички постъпват лъжливо; 14 e  лекуват раните на Моя народ повърхностно, като казват „Мир! Мир!“, а мир няма. 15Срамуват ли се, понеже вършат отвратителни неща? Те не се срамуват ни най-малко, не знаят да се изчервяват. Затова ще паднат с онези, които падат. По времето, когато ги посетя, ще бъдат повалени“– казва Господ.“

16 Така казва Господ: „Застанете на кръстопътищата, тогава вижте и запитайте къде са вечните пътеки на Господа, къде е добрият път и вървете по него! Тогава ще намерите покой за душите си. Но казвате: „Няма да вървим!“ 17Поставих и стражи над вас да викат, като казах: „Слушайте тръбния звук!“Но те казаха: „Няма да слушаме!“ 18Затова чуйте, народи, и ти, община, това, което ще стане с тях! 19 f  Слушай, земьо: ето Аз ще докарам гибел върху този народ, плода на помислите им, защото не се вслушаха в Моите думи и отхвърлиха Моето поучение. 20Защо Ми е лаван, който донасят от Сава, и добра тръстика от далечна страна? Вашите всеизгаряния не са Ми приятни и вашите кръвни жертви не са Ми угодни.“ 21Затова така казва Господ: „Ето Аз поставям препятствия пред този народ, тъй че ще се препънат в тях, бащите заедно със синовете, жителят и ближният му ще загинат.“

22 g  h  Така казва Господ: „Ето идва народ от северната страна, голям народ се надига от края на земята. 23Държат лък и копие. Те са жестоки и немилостиви. Гласът им бучи като море и яздят на коне. Въоръжени са като мъж за битка срещу тебе, дъще Сионова.“

24 i  Чухме вест за тях и ръцете ни отслабнаха, страх ни обзе, болки като на родилка. 25Не излизайте по полето и не ходете по пътя! Защото врагът има меч, ужас е отвсякъде.

26 j  Дъще на моя народ, опаши се с вретище и се посипи с пепел! Тъгувай като за единствен син, с горчив плач, защото опустошителят ще дойде внезапно върху нас. 27„Аз те поставих като крепост за изпитател на Своя народ, за да опознаеш и да изпиташ техния път. 28 k  Те всички са упорити отстъпници. Те вървят, като клеветят наоколо. Мед и желязо са те, развратители. 29 l  Духалото прегоря, оловото се загуби в огъня, напразно леярят топи, защото злите не се отлъчиха за наказание. 30Ще ги назоват отхвърлено сребро, защото Господ ги отхвърли.“
Copyright information for BulCont