Jeremiah 7

1Думите, които Господ изрече към Йеремия: 2Застани при портата на дома Господен и обяви там тези думи: „Чуйте словото на Господа всички юдеи, които влизате през тази порта да се поклоните пред Господа.“ 3Така казва Господ Вседържител, Бог на Израил: „Изправете пътищата си и вашите дела и ще пребивавам на това място. 4Не се уповавайте на лъжливи думи и не казвайте: „Господният храм, господният храм, господният храм са тези сгради.“

5 a  Но ако изправите пътищата си и вашите дела, ако вярно отсъждате между един човек и ближния му, 6ако не потискате чужденеца, сирака и вдовицата и не проливате невинна кръв на това място, нито следвате чужди богове за ваша беда, 7тогава ще ви оставя да живеете на това място, в страната, която съм дал на предците ви за вечни времена.

8 Ето вие се уповавате на лъжливи думи, които не принасят полза, 9а крадете, убивате, прелюбодействате и се кълнете лъжливо. И кадите на Ваал и ходите след други богове, които не познавате. 10Тогава идвате и заставате пред Мене в този дом, който се нарича с Моето име, и казвате: „Спасени сме“, за да вършите всички тези отвратителни неща. 11 b  Във вашите очи разбойнически вертеп ли стана този дом, в който се призовава Моето име? Ето Аз видях това“– казва Господ. 12 c  „Но идете на мястото в Шило, където отначало бях отредил да бъде Моето име, и вижте какво му сторих заради злото на Моя народ Израил. 13 d  И сега, тъй като вършите всички тези дела – казва Господ, – а ви говорех от ранно утро, но не слушахте, призовавах ви, но не отговаряхте, 14затова ще постъпя с дома, в който се призова Моето име, на който се уповавате, и с мястото, което дадох на вас и на предците ви, както постъпих с Шило. 15И ще ви отхвърля от лицето Си, както отхвърлих всичките ви братя, цялото потомство на Ефрем.“

16 e  Затова ти недей се моли за този народ! Не възнасяй молба и молитва и не се застъпвай за тях пред Мене, защото няма да те послушам. 17Не виждаш ли, какво вършат те в градовете на Юдея и по улиците на Йерусалим? 18 f  Техните деца събират дърва и бащите им палят огън, а жените месят тестото, за да правят жертвени пити за вашата небесна царица. На други богове правят възлияния, за да Ме оскърбяват. 19Но Мене ли оскърбяват? – казва Господ. Не е ли за срам на тях самите? 20Затова тъй казва Господ Бог: „Ето Моят гняв и Моята ярост се изливат върху това място, върху хората и добитъка, и върху дърветата по полето и плодовете на земята. И той ще пламне и няма да угасне.“

21 Така казва Господ Вседържител, Израилевият Бог: „Към жертвите си прибавяйте вашите всеизгаряния и яжте месото, 22тъй като не съм говорил на вашите предци и не съм им заповядвал за такива всеизгаряния и кръвна жертва, когато ги изведох от египетската земя. 23Но им заповядах изрично това: „Слушайте гласа Ми и ще бъда ваш Бог, и ще бъдете Мой народ! И вървете по целия път, който ви заповядах, за да благоденствате.“ 24 g  Но те не послушаха и не обърнаха ухото си, а постъпваха по съветите на закоравялото си зло сърце и обърнаха гърба си, а не лицето си към Мене. 25 h  От деня, когато предците ви излязоха от египетската земя, до днес ви изпращах ежедневно и постоянно всичките си служители, пророците. 26Но предците ви не Ме слушаха и не обръщаха внимание, упорстваха. Постъпиха по-зле от бащите си.“

27 i  И когато им говориш всички тези думи, няма да те послушат. Когато ги зовеш, няма да ти отговорят. 28Тогава им кажи: „Това е народът, който не слуша Господа, своя Бог, и не приема наставление! Верността е загубена, изчезнала е от техните уста. 29 j  Отрежи косата си и я хвърли, Йерусалиме! И извиси плач поради оголените височини, защото Господ отхвърли и отритна рода, който предизвика Неговия гняв.

30 k  Защото потомците на Юдея извършиха зло пред очите Ми“– казва Господ. „Поставиха отвратителните си идоли в дома, в който се призовава Моето име, за да го осквернят. 31 l  И изграждаха високи места с жертвеник, наречен Тофет, който е в долината на сина на Еном, за да изгарят синовете си и дъщерите си в жертвен огън, което не съм им заповядвал, нито Ми е идвало наум.“

32 „Затова, ето идват дни – казва Господ, – когато няма да се назовава вече Тофет, нито Долина на Еномовия син, но Долина на клането и ще погребват в Тофет, тъй като няма да има място другаде. 33И труповете на този народ ще бъдат храна на птиците в небесата и на животните по земята, и няма да има кой да ги плаши. 34 m  Тогава по градовете на Юдея и по улиците на Йерусалим ще направя така, че да престанат гласът на радостта и гласът на веселието, гласът на младоженеца и гласът на невестата, защото страната ще запустее.“
Copyright information for BulCont