Jeremiah 9

1
9:1 В Синодалната и Цариградската Библия 9:1 сл. е 9:2 сл.
О, да би имало в пустинята място за пребиваване на пътници, за да оставя своя народ и да отида при тях! Защото всички сънародници са прелюбодейци, сбирщина от вероломци.
2 b  „Опъват езиците си като лъкове, лъжа, а не истина владее в страната, защото от едно зло минават на друго и не Ме познават“– казва Господ.

3 c  Пазете се от ближния си и не се доверявайте на своя брат! Защото всеки брат мами и всеки ближен ходи да клевети. 4Всеки мами ближния си и не говорят истината. Приучиха езика си да говори лъжа, неуморно вършат беззаконие. 5„Живееш сред измама. Поради измама те се отказват да Ме признаят“– казва Господ. 6Затова така казва Господ Вседържител: „Ето ще ги разтопя и ще ги изпитам, защото какво друго мога да сторя със Своя народ? 7Езикът им е смъртоносна стрела, говори коварно. С уста говорят дружелюбно на ближния си, но в сърцето си му готвят примка. 8 d  Няма ли да ги накажа за това?“– казва Господ. „Душата ми няма ли да въздаде на един такъв народ?“

Наказанието за греховете настъпва. Призив за дълбока скръб

9 Аз възвестявам: „Ще извися плач и ридание за планините, жалба – за степите, защото така са изгорели, че никой повече няма да минава през тях, а не се чува и глас на стадо. Побягнаха, отидоха – от птица в небето до животно.“ 10 e  Защото Господ каза: „И ще обърна Йерусалим в купища развалини, жилище на чакали. А градовете на Юдея ще направя пустиня без обитател.“

11 „Но кой е мъдрият човек, който може да разбере това и на когото Господ говори, за да обясни защо загина страната и е изгорена като пустиня, през която никой не минава?“ 12Господ отговори: „Понеже изоставиха Моя закон, който им дадох, и не послушаха гласа Ми, и не го следваха, 13 f  но ходеха според упорството на сърцето си и следваха ваалите, както ги учеха предците им, 14 g  затова – така казва Господ Вседържител, Израилевият Бог – ето Аз ще дам на този народ да яде пелин и ще го напоя с отрова. 15 h  И ще ги разпръсна между народи, които не познаваха нито те, нито предците им, и ще изпратя меч да ги преследва, докато ги унищожа.“

16 Така казва Господ Вседържител: „Размислете и повикайте да дойдат оплаквачките, и изпратете да дойдат изкусните жени за жалейка!“ 17И нека побързат да ни оплачат, та от очите ни да се леят сълзи и от клепачите ни да струи вода. 18Защото глас на плач се чува от Сион: „Ах, ограбиха ни и сме твърде посрамени, задето трябваше да изоставим земята си, тъй като разрушиха жилищата ни.“

19 „И така, казвам ви, слушайте, жени, словото Господне и нека ухото ви да внимава в думите от устата Му! И учете дъщерите си на ридание и всяка от вас своята ближна – на плач, 20защото смъртта дойде през прозорците ни, влезе в дворците ни, за да посече децата по улиците, а младежите – по площадите.“ 21 i  „Кажи: „Така казва Господ: „Човешки трупове ще паднат като тор по полето, като сноп зад жетваря и няма да има кой да ги събере“. 22Така казва Господ: „Мъдър да не се хвали с мъдростта си и силният да не се хвали със силата си, а богатият да не се хвали с богатството си.

23 j  Но който се хвали, нека се хвали с това, че Ме разбира и знае, че Аз съм Господ, Който проявява милост, съди право и раздава справедливост по земята, защото това Ми е приятно“– казва Господ.

24 „Ето идват дни – казва Господ, – когато ще накажа всички обрязани и необрязани: 25Египет и Юдея, Едом и амонците, и Моав, и всички, които живеят в пустинята и си режат косите в кръг, понеже всички тези народи са необрязани телесно, а целият израилски дом е с необрязано сърце“.“
Copyright information for BulCont