Job 10

Бог – Творец и Промислител

1 a  Душата ми се отегчи от моя живот; ще се предам на тъгата си; ще заговоря с горчива мъка в душата. 2Ще кажа на Бога: „Не ме обвинявай; покажи защо се бориш с мене? 3Нима е добре за Тебе да угнетяваш, да отхвърляш делото на ръцете Си, а към замислите на нечестивите благоволяваш? 4Нима Ти имаш плътски очи, нима гледаш, както гледа човек? 5Нима Твоите дни са като дните на човек или Твоите години са като дни на мъж, 6че търсиш вина у мене и търсиш грях у мене, 7 b  макар и да знаеш, че не съм вършил нечестие, но няма кой да ме избави от ръката Ти? 8 c  Твоите ръце са ме образували и са ме създали изцяло – при все това Ти искаш да ме погубиш? 9 d  Спомни си, че Ти си ме изваял от глина, а в праха ли ще ме възвърнеш? 10Нали Ти ме изля като мляко и ме сгъсти като сирене, 11с кожа и мускули ме облече, с кости и жили ме скрепи, 12живот и милост ми дарува и Твоята закрила запазва моя дух? 13Ето какво Ти криеше в сърцето Си и аз зная, че то беше в Твоя помисъл: 14Ако съгреша, Ти ще забележиш и от моя грях няма да ме очистиш. 15Ако съм извършил нечестие, горко ми! Ако съм прав, пак няма да вдигна глава, преситена на унижение. Погледни бедствието ми 16– то се увеличава. Ти ме преследваш като лъв и отново явяваш чудеса над мене. 17Издигаш против мене нови Свои свидетели; усилваш гнева Си против мене; въвеждаш все нови войски против мене.

18 e  Защо Ти от утроба ме извади? Да бях умрял, когато никакво око още не беше ме видяло; 19бих бил тогава, както да не ме е имало – от утроба пренесен в гроба. 20 f  Дните ми не са ли малко? Престани, отстъпи от мене, за да се ободря малко, 21преди да отида безвъзвратно в земята на тъмата и на смъртната сянка, 22в тази земя на тъмнина, където е като мрак на смъртна сянка и няма порядък, където тъмнее като в дълбок мрак“.“
Copyright information for BulCont