Job 13

Против самоуверената мъдрост и в защита на собствената правота на Йов

1 Ето всичко това окото ми видя, ухото ми чу и го разбрах. 2 a  Това, което знаете вие, зная и аз: не падам по-долу от вас. 3Но аз бих искал да говоря към Всемогъщия, бих желал да се защитавам пред Бога. 4А вие измисляте лъжи; всички вие сте негодни лекари. 5 b  О, да бяхте съвсем замълчали! Това би ви се вменило за мъдрост. 6Изслушайте моите предупреждения и вникнете в порицанията на устата ми. 7Трябваше ли да говорите за Бога неправда и за Него да говорите лъжа? 8Трябваше ли да бъдете лицеприятни към Него и в защита на Бога тъй да се препирате? 9Добре ли ще бъде, ако Той ви подложи на изпитание? Нима ще Го измамите, както измамват човек? 10Той ще ви осъди, макар и прикрито да лицемерите. 11Нима величието Му не ви плаши и страх пред Него не ви обзема? 12Вашите мъдрости са като прах, укрепление от глина е вашата защита.

13 Замълчете пред мен, ще говоря аз, каквото и да ме постигне. 14Ще понеса тялото си със своите зъби и душата си ще положа в своята ръка. 15Ето Той ме убива, но аз не треперя. За постъпките си пред лицето Му аз бих желал да споря. 16И това ми е вече за утеха, понеже злодей няма да се яви пред лицето Му. 17Слушайте, изслушайте внимателно със своите уши думите ми и разясненията ми. 18 c  Ето аз подготвих своето дело за съда; зная, че съм прав. 19Кой може да ме оспори? Защото тогава бих замлъкнал и умрял.

20 Само две неща не прави с мене и тогава аз няма да се укривам от Твоето лице: 21оттегли от мене ръката Си и Твоят ужас да не ме плаши. 22Тогава ме призови и аз ще отговарям; или аз ще говоря, а Ти ми възразявай. 23Колко са простъпките и греховете ми? Покажи ми престъплението ми и греха ми? 24 d  За какво скриваш лицето Си и мислиш, че съм станал Твой враг? 25Не мачкаш ли Ти лист отронен и не гониш ли сламчица суха? 26 e  Защото Ти отреждаш против мене горести и ми вменяваш във вина греховете на моята младост, 27поставяш в стегалки краката ми и дебнеш всичките ми постъпки, по ходилата ми си оставил следи. 28 f  А аз тлея като гниещо дърво, като дреха, изядена от молец.
Copyright information for BulCont