Job 18

Втора реч на Вилдад. Неизбежната гибел на нечестивите

1 В отговор Вилдад Савхеец каза: 2„Кога най-после ще престанете с такива думи? Помислете и после ще говорим. 3Защо ще се държим като животни, за да изглеждаме глупави в твоите очи? 4О, ти, който в гнева си терзаеш душата си! Нима заради тебе ще запустее земята и скалата ще се премести от мястото си?

5 Наистина светлината на нечестивия човек ще угасне и пламъкът на огъня му няма да свети. 6Светлината в неговата шатра ще се превърне в мрак и светилникът му ще угасне над нея. 7Силата на крачките му ще намалее и собствените му замисли ще го съборят, 8 a  защото ще се заблуди в мрежа с краката си и по примки ще ходи. 9Примката ще го улови за петата и клопката ще го хване. 10Нагласена уловка за него има скрита в земята, както и капан за него по пътеката. 11 b  От всички страни ужаси ще го плашат и ще го гонят по стъпките му. 12От глада ще се изтощи силата му и гибелта е готова за неговото проваляне. 13Изядена от болест ще бъде кожата му, първенецът на смъртта
18:13 Т.е. проказата.
ще изпояде телесните му части.
14От безопасната си шатра ще бъде прокуден той и ще бъде заведен при царя на ужасите
18:14 Т.е. смъртта.
.
15 e  Чужд човек ще се засели в шатрата му, понеже той си няма никого; жилището му ще бъде със сяра посипано. 16Отдолу ще изсъхнат корените му, отгоре ще увехнат клонките му. 17 f  Споменът за него ще се изличи от земята и по улиците няма да се чува името му. 18Ще го прогонят от светлината в тъмата и ще го прокудят от вселената. 19Нито потомък свой, ни внук няма да остави той сред народа си и никой няма да остане в неговите жилища. 20В съдния му ден ще се ужасят жителите от запад и жителите от изток ще бъдат обзети от трепет. 21Ето такава е съдбата на беззаконника и такава е участта на този, който не познава Бога.“
Copyright information for BulCont