Job 19

Йов повторно отговаря на Вилдад. Молба за състрадание и вяра в живия Изкупител

1 В отговор Йов каза: 2„Докога ще огорчавате душата ми и ще ме измъчвате с думи? 3Ето вече десет пъти
19:3 Т.е. много.
ме посрамвате и не ви е срам да се отнасяте зле с мене.
4Даже ако наистина съм съгрешил, грешката засяга лично мене. 5Ако ли искате да се превъзнасяте спрямо мен и да ме укорявате за моя позор, 6знайте, че Бог ме повали и в мрежата Си ме обгърна. 7 b  Ето аз викам: „Насилие!“, и никой не ми отговаря, викам за помощ, а съд няма. 8Пътя ми Бог прегради и не мога да премина, пътеките ми Той обгърна с тъма. 9Отне от мене славата ми и сне венеца от главата ми. 10Отвсякъде ме е съкрушил и аз отминавам; и надеждата ми изтръгна Той като дърво от корен. 11 c  Той разпали гнева Си против мене и ме причисли към Своите врагове. 12Неговите войнства настъпиха заедно, прокараха срещу мене път и се разположиха на стан около шатрата ми.

13 d  Братята ми се отдалечиха от мене и моите познати странят от мен. 14Далеч останаха моите сродници и моите доверени хора ме забравиха. 15Гостувалите в моя дом и слугините ми ме презират като чужденец, външен станах в техните очи. 16Викам слугата си, той не откликва; аз самият трябва да го моля. 17Дъхът ми опротивя на жена ми и станах противен за своите сродници. 18Дори малките деца ме презират: когато се появя, те ме одумват. 19 e  От мене се отвращава най-близкият ми кръг от приятели и тези, които аз обичах, се обърнаха против мене. 20Станах кожа и кости; косите ми се оголиха като зъбите. 21Смилете се над мене, пожалете ме, вие, приятели мои – защото Божията ръка ме порази. 22Защо и вие ме преследвате, както Бог, и не се насищате да разкъсвате плътта ми?

23 О, ако бяха записани моите речи! Ако бяха в свитък начертани, 24с железен резец врязани и чрез олово увековечени върху скала! 25Но аз зная, Моят Изкупител е жив. Накрая Той ще се издигне над праха. 26И аз, без своята разлагаща се кожа и без своята плът, ще видя Бога. 27Аз сам ще Го видя; моите очи ще Го видят не като очи на противник. Сърцето ми се топи в гърдите ми в очакване! 28Ако вие още продължавате да говорите: „Как можем да го преследваме, причината на това страдание е у него самия?“– 29Бойте се от меча. Защото яростно е наказанието с меч, за да разберете, че има съд.“
Copyright information for BulCont