Job 20

Втора реч на Софар. Нетрайното щастие и наказанието на нечестивите

1 В отговор Софар Наамец каза: 2„И така, моите мисли ме принуждават да отговоря, тъй като силно съм развълнуван. 3Обиден укор чух за мене, но духът на моя разум ме подбужда да възразя. 4Не знаеш ли ти това, че от прадревни времена, откакто Бог е поставил човек на земята, 5тържеството на нечестивите е кратковременно и радостта на нечестивия човек трае само миг? 6Макар до небесата да се извиси гордостта му и главата му да се докосне чак до облаците, 7той ще изчезне за вечни времена, подобно на нечистотията му. Тези, които са го виждали, ще ахнат: „Къде е той?“ 8 a  Като сън ще отлети и няма да го намерят, и ще изчезне като нощно видение. 9Очи, които са го видели, няма вече да го видят и мястото му вече няма да го съгледа. 10Синовете му ще просят при бедните и децата му ще върнат заграбеното богатство. 11Телесните му части са още пълни със силата на младостта му, но с него тя ще легне в пръстта.

12 Ако и да е сладко злото за устата му и той го крие под езика си, 13пази го и не го оставя, а го държи в устата си – 14то във вътрешностите му тази негова храна ще се превърне в отрова от кобра в тялото му. 15Той е гълтал богатство, но ще го избълва: Бог ще го изтръгне от неговото тяло. 16Отрова от усойница смуче той; езикът на пепелянка ще го умъртви. 17 b  Няма вече радостно да гледа потоци от масло, нито реки, пълни с мед и мляко. 18Придобитото ще върне, без да му се наслаждава; съобразно богатството му ще дойде и неговата разплата – такъв няма да се зарадва. 19Защото той потискаше, изоставяше бедни, заграбваше къщи, които не беше строил, 20нямаше покой вътре у себе си, затова и богатствата му няма да го спасят.

21 От лакомията му нищо не убягваше, затова и благоденствието му ще е нетрайно. 22При пълно изобилие той ще изпадне в нужда; ръцете на всички обидени ще се надигнат срещу него. 23Ще стане тъй: за да напълни корема му, Бог ще изсипе върху му яростта на Своя гняв и ще направи стрели да завалят като дъжд върху му, по неговото тяло. 24Ако се спаси от желязното оръжие, меден лък ще го прониже. 25Ще извлече стрелата и ще излезе от тялото, но би излязла с бляскавия си връх от жлъчката му. Смъртен ужас ще го обхване. 26 c  Пълна тъмнина е подготвена за него; ще го гори от никого нераздухван огън, който ще погълне последния човек в шатрата му. 27Небесата ще разкрият беззаконието му и земята ще въстане против него. 28Ще рухне благосъстоянието на дома му като разляна вода в деня на гнева Му. 29 d  Ето участта на нечестивия човек, отредена от Бога, и определеното му от Всемогъщия!“
Copyright information for BulCont