Job 23

Да бих могъл да намеря Бога!

1 Тогава Йов в отговор каза: 2„Дори и днес моята жалба прозвучава горчиво и Неговата ръка тегне върху стенанието ми. 3О, да знаех къде да Го намеря и как бих могъл да достигна до Неговия престол! 4Пред Него бих изложил своето дело и устата си бих изпълнил с доказателства. 5Бих желал да узная отговора, който би ми дал, и бих разбрал това, което би ми казал. 6Би ли се съдил с мене с всички сили? Не! Поне да би ме изслушал. 7Тогава праведният би спорил с Него и в съдебния си спор бих бил освободен.

8 a  Но ето обръщам се напред – няма Го, назад – не Го виждам; 9наляво ли върши нещо – не виждам, свия ли надясно – не съзирам, 10 b  тъй като Той знае всички мои пътища. Изпита ли ме, ще изляза чист като злато. 11 c  Моят крак се придържа здраво към Неговите стъпки; запазвах Неговия път и не се отклонявах. 12От заповедта на устата Му не отстъпвах; Неговото слово запазвах в сърцето си. 13 d  Той сам решава – кой ще Го отклони? Каквото Той пожелае, извършва. 14Така Той ще изпълни това, което е решил за мене; и Той има много подобни замисли за мене. 15 e  Затова се боя пред Неговото лице; помисля ли – плаша се от Него. 16Бог ме обезсърчи и Всемогъщият ме уплаши, 17понеже не изчезнах, и мрак закрива пред мене Неговото присъствие.“
Copyright information for BulCont