Job 24

Силните не питат за Божията воля

1 Защо Всемогъщият знае времената, а онези, които Му се уповават, не виждат дните Му за въздаяние? 2 a  Преместват межди, грабят стада и ги пасат като свои; 3от сираци откарват осел, от вдовица вземат в залог вол; 4сиромаси изтикват от пътя, притеснените по земята са принудени да се крият. 5Ето като диви осли в пустиня те потеглят на своята работа, като търсят плячка; в степта се оглеждат за хляб за децата си. 6Жънат остатък по полето на негодници, берат остатъка грозде в лозето на нечестив човек; 7 b  нощуват голи без връхна дреха и на студ без завивка; 8прогизнали са от проливен планински дъжд и останали без убежище, се притискат към скали; 9откъсват сираче от майчина гръд, на сиромаха вземат в залог връхната дреха.

10 Бедните обикалят голи без дреха и гладни мъкнат снопове на богати; 11изстискват маслиново масло между стени, като нямат камъни за изстисквачка, тъпчат в лин и жадуват. 12В града човеци охкат и душата на смъртно ранените надава вик, а Бог не обръща внимание.

Срещу враговете на светлината

13 c  И други са врагове на светлината, не знаят пътищата ѝ, не минават по пътеките ѝ. 14Призори става убиецът, убива сиромах и беден, а нощем обикаля крадецът. 15 d  И окото на прелюбодееца изчаква здрача. Той си казва: „Ничие око няма да ме види“, и забулва лице. 16В тъмнината се промъкват в домовете, денем се прибират и не искат да знаят за светлината. 17За тях денят почва, когато е тъмнина, понеже знаят ужаса на смъртната сянка.

Бог ще ги погуби

18 Леко ще бъде отвлечен такъв по водната повърхност, проклет е неговият дял от земя и няма да поеме по пътя към лозята. 19Жега и суша ще ги ограбят, подобно на снежна вода, така и преизподнята ще погълне грешника. 20Нека майчина утроба го забрави; нека се храни с него червеят, помен да не остане от него, нека беззаконникът падне като дърво.

21 Такъв угнетява бездетната, нераждалата и на вдовица не прави добро. 22Все пак Бог помага на силните; те стават, когато вече не са уверени за живота си, 23дава им сигурност, така че имат подкрепа, и Неговите очи бдят над техните пътища. 24Те се издигат високо и ги няма; пропадат и загиват като всички, и ще бъдат изрязани като върховете на класовете. 25Не е ли така? Кой би ме наказал за лъжа? Кой би обърнал думата ми в нищо?
Copyright information for BulCont