Job 25

Трета реч на Вилдад. Възхвала на Божието всемогъщество

1 В отговор Вилдад Савхеец каза: 2„Бог господства с власт, внушаваща страх; Той твори мир в небесните Си висини. 3Имат ли брой Неговите служещи сили? И върху кого не изгрява Неговата светлина? 4 a  Но как би могъл човек да бъде прав пред Бога, как би могъл роденият от жена да бъде чист? 5Ето дори месечината, и тя не е светла пред Него, и звездите не са чисти в очите Му, 6а още по-малко един човек, който е като червей, и човешкият син, който е като земен червей.“
Copyright information for BulCont