Job 26

Отговор към Вилдад. Колко велик и мощен е Бог

1 В отговор Йов каза: 2„Как ти помогна на останалия без сили, как подкрепи немощната ръка! 3Какъв прекрасен съвет даде на немъдрия и как го поучаваш да вниква в пълнота! 4 a  На кого ти извести тези думи и чий дух излизаше от тебе? 5Ето рефаими треперят, водите и всичко, което живее в тях. 6 b  Преизподнята е разбулена пред Него и няма покривало за ада. 7 c  Разпрострял е Той север над празнотата, окачил е земята на нищо. 8Той връзва водите в облаците Си и облакът под тях не се разкъсва от тежестта им. 9Обвил е престола Си и е разпрострял Своя облак над него. 10 d  Очертал е граница на водната повърхност там, където е пределът между светлината и тъмнината. 11Стълбовете, на които е опряно небето, треперят и се ужасяват, когато Бог ги заплаши с наказание. 12Със Своята сила Той вълнува морето и с разума Си поразява бушуването му. 13 e  Неговото дихание е дало блясъка на небето, Неговата ръка е пронизала бягащата змия. 14Ето това са покрайнините на пътя Му! Това е само шепот, чут от Него! А кой може да разбере гърма на Неговата мощ?“
Copyright information for BulCont