Job 27

Йов е убеден, че съвестта му е чиста, и той познава Божията мощ

1 Йов продължи своето слово: 2 a  „Жив е Бог, Който ме лиши от право, и Всемогъщият, Който опечали душата ми. 3 b  Докато диханието ми е у мене и Божият дух в ноздрите ми, 4моите устни няма да проговорят неправда и езикът ми няма да произнесе измама! 5Далече съм от мисълта да ви отдам право и до смъртта си няма да се откажа от своята невинност. 6Поддържам здраво своето право, няма да престана; няма да ме укори моето сърце в никой от моите дни.

7 Врагът ми е като нечестив човек и моят противник е като злодей. 8Защото каква е надеждата за беззаконника, когато Бог прекъсне живота му, изтръгне душата му? 9Ще се вслуша ли Бог във вика му, когато го сполети беда? 10Ще има ли утеха за него във Всемогъщия и ще призовава ли той Бога по всяко време? 11Ще ви поуча какво има в Божията ръка, няма да скрия какво възнамерява Всемогъщият. 12Ето вие всички видяхте, а защо празнословите?

13 c  Това е участта от Бога, отредена за нечестив човека, и наследството, което потисниците получават от Всемогъщия. 14Ако се умножават синовете на такъв човек, ще загинат от меч, и потомците му няма да се насищат с хляб. 15Останалите след него смъртта ще погребе, а вдовиците им няма да плачат. 16Дори да натрупа и куп сребро като многобройните песъчинки и да приготви дрехи като големите купове глина 17– всичко това той ще приготви, но праведникът ще се облича и чистият ще наследи среброто. 18 d  Своята къща изгражда като молец и си прави колиба, както пазач; 19ляга да спи богат, а не се събужда такъв: отваря очи и вече не е такъв. 20Като потоп ще го постигне ужас; нощем ще го грабне буря. 21Ще го вдигне източен палещ вятър и ще тръгне, но вятърът ще го отвлече от мястото му. 22Безжалостно ще налети бедствие върху него колкото и да иска да избегне от него. 23Ще се пляска с ръце по него и ще се подсвирва от мястото му.“
Copyright information for BulCont