Job 33

Бог допуска страданието

1 „И така, Йов, слушай речта ми и обърни внимание върху всички мои думи! 2Ето отварям устата си, езикът ми говори в устата ми. 3От искрено сърце говоря и устата ми ще произнесе чиста истина. 4Божият Дух ме е създал и Духът на Всемогъщия ме е оживил. 5Ако можеш, отговори ми; приготви се и застани пред мене. 6 a  Ето пред Бога аз съм равен на тебе и аз съм взет от глина. 7 b  Затова страх пред мене не може да те смути и товар от мене няма да те притиска.

8 Да, ти каза пред моите уши и аз чух да прозвучават думите: 9 c  „Чист съм, без грях, без петно и нямам вина, 10 d  а Той търси предлози против мене и ме гледа като враг. 11 e  Краката ми постави в стегалки и следи всичките ми пътища.“

12 Ето в това ти не си прав и затова ти отговарям, понеже Бог превъзхожда човека. 13 f  Защо спориш с Него затова, че Той не ти дава отговор за Своите дела? 14Но Бог говори веднъж и два пъти – но на това не се обръща внимание. 15 g  h  Насън, в нощно видение, когато хората потъват в дълбок сън и когато дремят в леглото, 16тгава Той отваря ухото на човека и на даденото от Него наставление полага печат, 17за да отклони човека от някое дело и да премахне от него гордостта, 18за да спаси душата му от пропаст и живота му от смъртоносно оръжие. 19А човек бива вразумяван и чрез страдание в леглото, и с постоянна болка в неговите кости. 20 i  Хлябът става противен на живота му и душата му се отвръща от любимото ястие. 21 j  Неговата плът чезне, повече не се вижда и костите му, които иначе не се виждат, се оголват. 22Животът му се приближава до гроба, животът му – към смъртния край. 23Ако има над него ангел осредник, един от многото ангели, за да показва на човека кое е правилно, 24тогава Бог ще се умилостиви над него, ще каже: „Освободи го да не потъва в гроба. Откупа за него намерих.“ 25 k  Тогава плътта му ще процъфти като на младини; той ще се върне към дните на младостта си. 26Ще се помоли на Бога и Той ще се умилостиви над него, така че ще поглежда лицето му с радост и ще възвърне на човека справедливостта му. 27Той ще пее на хората и ще казва: „Грешил съм и правдата съм изкривявал, и не ми се въздаде. 28Той избави душата ми от слизане в гроба и животът ми вижда светлина.“

29 Ето всичко това Бог прави два-три пъти с човека: 30да спасява душата му от гроба, за да блесне светлината на живота му. 31Йов, внимавай и ме слушай, мълчи, а аз ще говоря! 32Ако у тебе има думи, дай ми отговор! И говори, защото бих желал да се оправдаеш. 33Ако ли не, слушай ме! Мълчи и ще те науча на мъдрост.“
Copyright information for BulCont