Job 40

Покаянието на смирения Йов

1
40:1 В Синодалната Библия 40:1 сл. е 39:13 сл.
В отговор Господ продължи да говори на Йов:
2„С Мене ли, Всемогъщия, искаш да спориш? Онзи, който обвинява Бога, той трябва да даде отговор!“

3 Тогава Йов отговори на Господа и каза: 4„Виж, твърде съм нищожен. Какво трябва да Ти отговоря? Ръката си поставям на своята уста. 5Веднъж говорих и няма да отговарям, два пъти дори говорих, но повече няма.“

Речта на Бога от бурята. Бог е над силите на злото

6 От бурята Господ каза на Йов в отговор: 7„Препаши кръста си като героичен мъж, Аз ще те питам, а ти ми отговаряй! 8Съда Ми ли искаш да обориш, да Ме обвиниш ли, за да оправдаеш себе си? 9Твоята ръка като Божията ли е? И можеш ли да извисиш гръмовит глас като Бога?

10 Със слава и величие се украси тогава и се облечи в блясък и великолепие! 11Излей потока на своя гняв, погледни всичко, което е горделиво, и го унизи! 12Погледни всичко, което е високомерно, и го принизи, смажи нечестивите на тяхното място! 13Зарий ги всички заедно в праха на нищожеството и забули лицата им в мрак. 14Тогава ще те възхваля, понеже твоята десница те спасява.

Бехемотът
40:14 Голямо животно, точното значение не е известно. Вероятно хипопотам.

15 Ето бехемота, който съм създал, както и тебе! Трева пасе той като вол. 16Ето неговата сила е в бедрата му и неговата мощ е в мускулите на корема му. 17Размахва като кедър опашката си, сухожилията на бедрата му са преплетени. 18Костите му са като бронзови тръби, а кокалите му са като железни колове.

19 Той е първенец на Божиите творения. Само Този, Който го е създал, може да приближи меча си до него. 20Планините му носят храна и всички диви животни играят край него там. 21Той си почива под лотосови храсталаци, в убежище от тръстика и в тресавище. 22Лотосовите стъбла го покриват със сянка, върби край потока го прикриват. 23Ето когато реката бушува, той не бърза; остава спокоен, дори Йордан да се влива в устата му. Кой би застанал насреща му и би прокарал ловно въже през ноздрите му?

Левиатан
40:24 Точното значение не е известно. Вероятно крокодил.

24
40:25 В Синодалната Библия 40:25 сл. е 39:31 сл., а в Цариградската Библия – 41:1 сл.
Можеш ли да ловиш левиатан с въдица и с връв да вържеш езика му? Ще прекараш ли през носа му тръстикова връв? Ще пробиеш ли бузата му с кука? Ще ти се моли ли много, ще ти говори ли кротко? Ще сключи ли съюз с тебе? Ще го вземеш ли завинаги за свой роб? Ще се забавляваш ли с него като с птичка? Може ли да го вържеш на връв заради своето момиче? Ще го спазаряват ли риболовци, ще го делят ли между търговци? Можеш ли да намушкаш кожата му с остриета и с риболовен харпун – неговата глава? Опитай, постави ръката си на него! Помни за борбата! Не прави това повторно!
Copyright information for BulCont