Job 41

1Ето твоята надежда е лъжлива. Неговият поглед ще те повали. 2Никой няма да се осмели да го дразни. А кой би устоял пред Мене? 3Кой Ми е послужил по-напред, та Аз да му върна? Под цялото небе всичко е Мое.

4 Няма да премълча за частите на бехемота, за силата и неговата красота. 5Кой може да отгърне горната му дреха? Кой ще се промъкне в двойната му броня? 6Кой може да отвори вратата на лицето му? Около зъбите му – ужас! 7Яки щитове на гърба му, скрепени като със здрав печат. 8Един до друг се допират, никакъв въздух не прониква между тях. 9Здраво се държат един до друг, затворени са един към друг и не се отделят. 10Когато киха, той излъчва светлина и очите му са като ресниците на зората. 11От устата му излизат пламъци, като огнени искри изскачат. 12От ноздрите му излиза пара като от врящо гърне и котел. 13Дъхът му разпалва въглищна жар и от устата му излиза пламък. 14На врата му обитава сила и неговото лице всява ужас. 15Месестите части на корема му са съединени плътно; като слети са – не помръдват. 16Сърцето му е твърдо като камък, яко като долен мелничен камък. 17Когато се надига, юнаци се разтреперват, в смущение отстъпват. 18Улучи ли го, мечът не издържа, нито копието, ни изстрел, ни острие на стрела. 19За слама смята желязото, за гнило дърво – бронза. 20Синът на лъка – стрелата, няма да го обърне в бягство; в слама се превръщат за него камъните за прашка. 21Като сламка посреща боздугана и се присмива на фученето на копието за хвърляне. 22Под него има остри отломки и лежи той в калта като в диканя. 23Водната дълбочина той прави да ври като котел и морето превръща в гърне за мас. 24След себе си оставя светла пътека; бездната изглежда като сребърносива. 25На земята няма подобен на него, създаден да бъде безстрашен. 26На всичко, което е високо, гледа с презрение; цар е на всички горди хищници.“
Copyright information for BulCont