Job 5

1Викай! Има ли кой да ти отговори? И към кого от светите ангели ти ще се обърнеш? 2Гневливостта убива глупав човек, а ревността погубва безразсъден. 3Видях как глупав човек пуска здраво корен и веднага проклех дома му. 4Децата му са далеч от спасение, ще ги бият при градските врати и няма кой да ги защити. 5Гладният ще изяде жетвата му, даже от тръни той ще я измъкне. Жадните ще погълнат имота му. 6Защото злото излиза не от праха и страданието изниква не от земята. 7Но човек се ражда за мъка, както искрите – за да летят нагоре.

Увещание за обръщане към Бога

8 Но аз бих се обърнал към Бога и бих поверил делото си на Бога, 9 a  Който твори дела велики и непостижими и безброй чудеса. 10Той оросява с дъжд земята и дава от небето вода на полетата, 11 b  за да постави унижените нависоко, тъй че опечалените намират спасение. 12Той осуетява замислите на коварните, така че ръцете им да не довършат предприетото. 13 c  Той улавя мъдруващите със собствената им хитрост и замисълът на хитрите се осуетява: 14посред бял ден те се натъкват на тъмнина и по обед ходят пипнешком, както нощем. 15Бедния Той спасява от меча на техните уста, както и от ръката на силния. 16И затова за слабия има надежда и се затваря устата на злия.

17 d  Ето блажен е този човек, когото Бог наставлява, и затова не отхвърляй наказанието на Всемогъщия, 18 e  защото Той наранява и Сам превързва; Той поразява и Неговите ръце лекуват. 19В шест беди Той ще те спаси и в седмата зло няма да те докосне. 20 f  Във време на глад ще те откупи от смъртта и при война ще те избави от меч. 21От бича на езика ще бъдеш предпазен и няма да се уплашиш от опустошение, ако то настъпи. 22 g  На опустошение и глад ти ще се надсмееш и от дивите зверове няма да се уплашиш, 23 h  защото си се съюзил с полските камъни и дивите зверове са в мир с тебе.

24 Тогава ще разбереш, че шатрата ти е в безопасност, ще огледаш къщата си и ще се окаже, че нищо не липсва. 25 i  Ще се увериш, че потомството ти е многобройно и рожбите ти – като трева по земята. 26В дълбока старост ти ще стигнеш до своя гроб, тъй както житните снопове се подреждат, когато им дойде времето. 27Ето ние това сме научили: то е вярно. Чуй го и го приеми.
Copyright information for BulCont