Joel 2

Великият ден Господен

1 a  Затръбете в Сион и бийте тревога на святата Ми планина; нека се разтреперят всички жители на земята, защото настъпва денят Господен и вече е близо – 2 b  ден на тъма и мрак, ден облачен и мъглив. Като утринна зора е плъзнал по планините многоброен и могъщ народ, какъвто не е имало от векове, нито ще има в следващите поколения.

3 Пред него огън изгаря, а зад него пожар лумва. Пред него земята е като Едемската градина, а зад него ще бъде опустошена степ и никой няма да бъде пощаден от него. 4 c  Изглеждат като коне и скачат като ездачи. 5 d  Те скачат по планинските върхове с грохот като от колесници, като пращене на пожар, който изгаря слама, като силна войска, строена за битка. 6 e  Щом се появят, народите ще се ужасят; лицата на всички ще побледнеят. 7Те атакуват като юнаци и като храбри воини щурмуват крепостните стени, и всеки върви по своя път, без да се отбива от него. 8Не се блъскат един в друг, всеки върви по пътя си, натъкват се на копия, но не спират вървежа си. 9Атакуват града, щурмуват крепостните стени, катерят се по къщите, влизат през прозорците като крадци.

10 f  Земята ще се разтърси пред тях, небето ще се разклати, слънцето и луната ще потъмнеят и звездите ще загубят блясъка си. 11 g  Тогава Господ ще прогърми с гласа Си пред Своето войнство, защото то е твърде многобройно и мощно при изпълнението на словото Му. Велик е денят Господен и твърде страшен – кой може да го понесе?“

Призив към покаяние

12 Но тъкмо днес още е в сила словото на Господа: „Обърнете се към Мене от цялото си сърце с пост, плач и ридание!“ 13Терзайте сърцата си, а не разкъсвайте дрехите си! Да, обърнете се към Него, Господа, вашия Бог. Защото Той е благ и милосърден, дълготърпелив и многомилостив, и съжалява за бедствието. 14 h  Може би Той ще прояви милост към вас и ще дари ново благословение. Тогава отново ще принасяте мирни жертви и всеизгаряния на Него, Господа, вашия Бог.

15 i  Затръбете в Сион, определете свещен пост и подгответе богослужение. 16Съберете народа, осветете богослужебното събрание, призовете старците, съберете децата и кърмачетата. Младоженецът да излезе от дома си и невестата – от стаята си. 17 j  Нека свещениците, служителите Господни, да плачат между притвора и жертвеника и да мълвят: „Господи, прояви милост към народа Си, не предавай наследството Си на ругание, така че езичниците да не се подиграват с него! Защо да се говори между народите: „Къде е техният Бог?“

18 Тогава Господ ще пожелае отново земята Си и ще се смили над народа Си. 19 k  Господ ще отговори на Своя народ с думите: „Ето Аз ще ви дарявам хляб, вино и маслиново масло и ще се насищате с тях, и няма повече да ви предам на поругание пред езичниците. 20Ще изгоня от вас врага, дошъл от север, и ще го изтласкам в безводна и пуста земя: челното му пълчище – в източното море, а задното – в западното море. Тогава от него ще се понесе зловоние и ще се надигне смрад, понеже той извърши много злини.

21 Не се бой, ти, земьо: радвай се и се весели, защото Господ извърши велики дела. 22Не се бойте, диви животни, защото пасищата в степите ще се покрият с трева, дървото ще даде своя плод, смокинята ще даде смокини и лозата ще се отрупа с грозде.

23 l  И вие, наследници на Сион, радвайте се и се веселете в Господа, вашия Бог; защото Той справедливо ще ви даде храна и както преди ще ви праща дъжд, дъжд есенен и пролетен. 24И местата за вършеене ще се напълнят с жито и линовете ще се препълнят с гроздов сок и маслиново масло. 25И ще ви възнаградя за всичко през онези години, което изпоядоха скакалци, червеи, бръмбари и гъсеници – голямата Ми войска, която изпратих срещу вас. 26Ще ядете изобилно и ще се насищате, и ще прославяте името на Господа, вашия Бог, Който по чудодеен начин постъпи с вас, и Моят народ няма да се посрами за вечни времена. 27 m  И ще разберете, че Аз съм посред Израил и Аз съм Господ, ваш Бог, и няма друг, и Моят народ няма да се посрами за вечни времена“.“
Copyright information for BulCont