Joel 3

Обещание за изливане на Духа

1 a  b 
3:1 В Синодалната и Цариградската Библия 3:1 сл. е 2:28 сл.
„И ето след това ще излея от Своя Дух върху всички хора. Вашите синове и дъщери ще станат пророци; старци и младежи ще имат пророчески видения.
2Ще излея от Своя Дух също и върху роби и робини в онези дни.

3 И ще покажа чудеса на небето и на земята: кръв, огън и стълбове от дим. 4 d  Слънцето ще се превърне в мрак и луната – в кръв, преди да настъпи денят Господен, велик и славен. 5 e  Тогава ще се спаси всеки, който призове името на Господа, защото, както е казал Господ, спасение ще има на планината Сион и в Йерусалим, както и за останалите, които Господ ще призове.“

Божият съд над народите

4:1 В Синодалната и Цариградската Библия 4:1 сл. е 3:1 сл.
Господ казва: „В онези дни и в същото онова време, когато върна от плен юдеите и жителите на Йерусалим, Аз ще събера всички народи и ще ги доведа в долината Йосафат, и там ще ги съдя заради Своя народ и заради Своето наследство – Израил, за това, че те го разпръснаха между народите и разделиха земята Ми. Те хвърляха жребий за Моя народ и даваха момчета за блудници, и продаваха момичета, за да пият вино.

g  Та какво общо имате с Мене вие, Тир и Сидон, и всички филистимски области? Искате ли да Ми въздадете възмездие? А ако искате да Ми въздадете, Аз лесно и бързо ще насоча възмездието ви върху вашите глави, тъй като ограбихте среброто и златото Ми, внесохте в капищата си Моите ценни съкровища, продавахте юдейския народ и жителите на Йерусалим на гърците, за да ги отстраните от родината им. Ето Аз ще ги преместя от онова място, където ги продадохте, и ще насоча вашето възмездие върху главите ви. И ще продам вашите синове и дъщери на юдеите, а те ще ги продадат на савейците – далечен народ; така е отсъдил Господ.

Разгласете за всичко това между народите, пригответе се за война, вдигнете храбреците – нека те излязат, нека приготвят всички воини. h  Прековете ралата си на мечове и сърповете си – на копия; слабият нека казва: „И аз съм силен.“ Побързайте и се съберете вие, всички околни народи.“Когато те се съберат там, тогава Господ ще изпрати срещу тях Своите воини – ангелите.

i  „Нека народите да се раздвижат и да отидат в долината на Йосафат. Защото Аз ще седна там, за да съдя всички народи от всички страни. j  Грабнете сърпове, защото жътвата е узряла; идете, тъпчете, защото линът е пълен и каците се препълват, понеже нечестието е голямо.“

Голямо множество народи стоят в долината на съда, защото в долината на съда наближава денят Господен! k  Слънцето и луната ще потъмнеят, а звездите ще изгубят блясъка си.

Бог ще благослови Своя народ

l  Ето Господ ще загърми от Сион и гласът Му ще прозвучи от Йерусалим; небето и земята ще се разтърсят, но Господ ще бъде защита на Своя народ и крепост за израилтяните. m  Тогава ще разберете, че Аз съм Господ, вашият Бог, Който обитава Сион, Моята свята планина. Йерусалим ще се превърне в светиня и чужденци няма вече да преминават през него.

n  В онзи ден вино ще блика от планините, мляко ще потече от хълмовете. Всички долове в Юдея ще се напълнят с вода, а от дома Господен ще избликне извор и ще напоява долина Ситим.

6 Египет ще се превърне в пустиня, а Едом – в пуста степ, затова, че те потискаха юдеите и проливаха невинна кръв в земята им. o  Юдея ще бъде населена за вечни времена, и Йерусалим – от род в род. Аз ще отмъстя за кръвта им, за която досега не съм отмъстил! И Господ ще обитава Сион.
Copyright information for BulCont