John 10

Иисус Христос – Добрият пастир

1 „Истината, истината ви казвам: този, който влиза в овчата кошара не през вратата, а прескача отдругаде, той е крадец и разбойник. 2 a  А който влиза през вратата, пастир е на овцете. 3 b  На него вратарят отваря и овцете слушат гласа му. Той зове овцете си по име и ги извежда. 4Когато изведе овцете си, върви пред тях и овцете вървят след него, понеже познават гласа му. 5След чужд човек не вървят, а бягат от него, понеже не познават гласа на чуждите.“ 6 c  Иисус им каза тази притча, но те не разбраха за какво им говореше.

7 Иисус отново им рече: „Истината, истината ви казвам: Аз съм вратата към овцете. 8Всички, които са идвали преди Мене, са крадци и разбойници. Но овцете не ги послушаха. 9 d  Аз съм вратата. Който влезе през Мене, ще се спаси. Той ще влезе и ще излезе, и паша ще намери. 10Крадецът идва, само за да открадне, да заколи и да изтреби. Аз дойдох, за да имат живот, и то в изобилие.

11 e  Аз съм Добрият пастир. Добрият пастир отдава живота си за овцете. 12А наемникът, който не е пастир и овцете не са негови, вижда, че идва вълкът, оставя овцете и бяга. А вълкът ги разграбва и разпръсва, 13защото той е наемник и не го е грижа за овцете.

14 f  Аз съм Добрият пастир и познавам Своите Си, и Своите Ме познават. 15 g  Както Отец познава Мене, тъй и Аз познавам Отец. И живота Си отдавам за овцете. 16Имам и други овце, които не са от тази кошара, и тях трябва да поведа. Те ще чуят гласа Ми и ще стане едно стадо с един Пастир.

17 h  Затова Отец Ме обича, защото Аз отдавам живота Си, за да го получа пак. 18 i  Никой не Ми го отнема, но Аз Сам по Своя воля го отдавам. Имам власт да го отдам и власт имам пак да го получа. Тази заповед получих от Моя Отец.“

19 j  Заради тези думи пак избухна спор между юдеите. 20 k  Много от тях казваха: „Бяс има и е обезумял. Защо Го слушате?“ 21 l  Други казваха: „Това не са думи на бесен – може ли бяс да отваря очи на слепи?“

Иисус – Божий Син

22 Беше зима и в Йерусалим се празнуваше празникът Обновление. 23Иисус се движеше из Соломоновия притвор на храма. 24 m  Тогава юдеите Го заобиколиха и Му казаха: „Докога ще ни държиш в напрежение? Ако Ти си Христос, кажи ни открито.“ 25 n  Иисус им отговори: „Казах ви, но не вярвате. Делата, които Аз върша в името на Своя Отец, те свидетелстват за Мене. 26 o  Но вие не вярвате, понеже не сте от Моите овце, както ви казах
10:26 В някои ръкописи липсва: „както ви казах“.
.
27Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те вървят след Мене. 28 q  Аз им давам вечен живот и те няма да погинат за вечни времена. Никой няма да ги грабне от ръката Ми. 29 r  Моят Отец, Който Ми ги даде, е по-голям от всички. Никой не може да ги грабне от ръката на Моя Отец. 30 s  Аз и Отец сме едно.“

31 t  Тогава юдеите пак грабнаха камъни, за да Го убият. 32Иисус им отговори: „Много добри дела ви показах от Своя Отец. За кое от тези дела искате да ме убиете с камъни?“ 33 u  Юдеите Му отговориха: „Не за добро дело искаме с камъни да Те убием, а за богохулство – за това, че Ти, бидейки човек, се правиш на Бог.“ 34 v  Иисус им отговори: „Не е ли писано в Закона ви: „Аз рекох: богове сте“? 35Ако Той нарече богове онези, към които бе отправено Божието слово – а Писанието не може да се наруши, 36на Този ли сега, Когото Отец освети и изпрати в света, вие казвате: „Богохулстваш“, защото рекох: „Аз съм Божий Син“? 37 w  x  Ако не върша делата на Своя Отец, не Ми вярвайте; 38 y  ако пък ги върша, макар на Мене и да не вярвате, на делата повярвайте, за да разберете и да повярвате, че Отец е в Мене и Аз съм в Него.“ 39 z  Тогава пак искаха да Го хванат. Но Той се измъкна от ръцете им 40 aa  и отново отиде отвъд Йордан, на мястото, където по-рано Йоан кръщаваше, и остана там. 41Мнозина дойдоха при Него и казваха: „Йоан наистина не извърши никакво чудо, но всичко, което каза за Него, беше вярно.“ 42 ab  И там мнозина повярваха в Него.
Copyright information for BulCont