John 17

Първосвещеническата молитва на Иисус Христос

1 a  Иисус изрече всичко това, вдигна очи към небето и каза: „Отче! Дойде часът: прослави Сина Си, за да Те прослави и Синът Ти 2 b  според властта, която си Му дал над всяка плът
17:2 Т.е. всички хора.
, за да даде вечен живот на всички, които си Му дал.
3А вечен живот е това – да познават Тебе, Единствения Истински Бог, и пратения от Тебе Иисус Христос. 4 d  Аз Те прославих на земята, извърших делото, което Ми бе възложил да изпълня. 5 e  А сега прослави Ме Ти, Отче, у Тебе Самия със славата, която имах у Тебе преди да съществува светът.

6 f  Открих Твоето име на хората, които си Ми дал от света. Те бяха Твои и Ти Ми ги даде и спазиха Твоето слово. 7Сега разбраха, че всичко, което си Ми дал, е от Тебе. 8 g  Защото им предадох словата, които Ти Ми даде, и те приеха и разбраха наистина, че съм излязъл от Тебе, и повярваха, че Ти си Ме изпратил.

9 Аз се моля за тях. Не за света се моля, а за тези, които си Ми дал, защото са Твои. 10 h  И всичко Мое е Твое; и Твоето – Мое, и се прославих чрез тях. 11Не съм вече в света, но те са в света, а Аз идвам при Тебе. Отче Свети, опази ги чрез Своето име – тях, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме Ние. 12 i  Когато бях с тях, Аз ги пазех чрез Твоето име
17:12 Т.е. чрез силата и Божествената власт.
. Тези, които си Ми дал, опазих и никой от тях не погина освен сина на гибелта, за да се сбъдне Писанието.
13 k  А сега идвам при Тебе и казвам това, докато съм в света, за да имат у себе си пълна Моята радост. 14 l  Аз им предадох Твоето слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него. 15Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. 16Те не са от света, както и Аз не съм от света. 17 m  Освети ги чрез Своята истина; Твоето слово е истина. 18 n  Както Ти изпрати Мене в света, така и Аз изпратих тях в света. 19И за тях Аз посвещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.

20 И не само за тях се моля, но и за тези, които чрез тяхното слово вярват в Мене: 21 o  да бъдат всички едно – както Ти, Отче, си в Мене и Аз – в Тебе, така и те да бъдат в Нас едно, за да повярва светът, че Ти си Ме изпратил. 22И славата, която Ми бе дал, Аз дадох на тях, за да бъдат едно, както Ние сме едно. 23 p  Аз съм в тях и Ти си в Мене, за да бъдат в пълно единство и светът да разбере, че Ти си Ме изпратил и си ги обикнал, както обикна Мене.

24 q  Отче, тези, които си Ми дал, желая и те да бъдат с Мене там, където съм Аз, за да гледат Моята слава, която си Ми дал, защото Ти Ме обикна преди сътворяването на света. 25 r  Отче праведни! Светът не Те позна. Но Аз Те познах, а и те познаха, че Ти си Ме изпратил. 26 s  Аз им възвестих Твоето име и ще го възвестявам, та любовта, с която си Ме обикнал, да бъде в тях и Аз – в тях.“
Copyright information for BulCont