John 16

1Това ви казах, за да не се разколебаете във вярата си. 2 a  Ще ви отлъчат от синагогите. Идва дори време, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че изпълнява дълга си пред Бога. 3 b  Те ще постъпят така с вас, защото не познаха нито Отец, нито Мене. 4Но ви казах това, та когато настъпи времето, да си спомните, че съм ви казал. А отначало не ви казах това, защото бях с вас.

Делото на Светия Дух

5 А сега отивам при Този, който Ме е изпратил, и никой от вас не ме пита: „Къде отиваш?“ 6 c  Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви. 7 d  Аз обаче ви казвам истината: за вас е по-добре Аз да си отида. Защото, ако не си отида, Утешителят няма да дойде при вас, а ако си отида, ще ви Го изпратя. 8И когато Той дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд: 9за грях, защото не вярват в Мене; 10за правда, защото Аз отивам при Моя Отец и няма повече да ме виждате; 11 e  а за съд, защото князът на този свят е осъден.

12 Имам още много да ви говоря, но сега не можете да го понесете. 13 f  А когато дойде Той, Духът на истината, Той ще ви упъти към пълната истина. Защото няма да говори от Себе Си, а ще говори, каквото чуе, и ще ви възвестява бъдещето. 14Той ще прослави Мене, защото от Моето ще вземе и ще ви възвестява. 15Всичко, което има Отец, е Мое. Затова казах: „Той от Моето ще вземе и ще ви възвестява.“

Скръбта ще се обърне в радост

16 g  Още малко и няма да Ме виждате. И след още малко пак ще Ме видите, защото отивам при Отец
16:16 В някои ръкописи липсва: „защото отивам при Отец“.
.“
17Тогава някои от учениците Му се питаха помежду си: „Какво означава това, което ни каза: „Още малко и няма да Ме виждате. И след още малко пак ще Ме видите, защото отивам при Отец“?“ 18И си говореха: „Какво означава казаното: „Още малко“? Не знаем какво говори.“

19 Иисус разбра, че те искат да Го попитат, и им рече: „За това ли се питате помежду си, което казах: „Още малко и няма да Ме виждате. И след още малко пак ще Ме видите?“ 20Истината, истината ви казвам: вие ще плачете и ще ридаете, а светът ще се радва. Вие ще се наскърбите, но скръбта ви ще се обърне в радост. 21Жената, когато ражда, има болки, защото е дошъл часът ѝ. Но след като роди детето, от радост не помни вече мъките, защото се е родил човек на света. 22 i  Така и вие сега сте изпълнени със скръб. Но Аз пак ще ви видя и ще се зарадват сърцата ви, и вашата радост никой няма да ви я отнеме.

23 j  В този ден вие няма да Ме питате за нищо. Истината, истината ви казвам: каквото и да поискате от Отец в Мое име, Той ще ви даде. 24 k  Досега нищо не сте искали в Мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.

Иисус Христос победи света

25 Всичко това ви говорих досега с притчи, но настъпва час, когато няма да ви говоря вече с притчи, а открито ще ви възвестя за Отец. 26В този ден ще помолите в Мое име и не ви казвам: „Аз ще помоля Отец за вас“, 27 l  защото Сам Отец ви обича, понеже вие Ме обикнахте и повярвахте, че Аз съм излязъл от Бога. 28 m  Излязох от Отец и дойдох на света. Сега напускам света и отивам при Отец.“

29 Неговите ученици Му казаха: „Ето сега Ти говориш открито – без никаква притча. 30Сега разбираме, че знаеш всичко и няма нужда да Те пита някой. Поради това вярваме, че си излязъл от Бога.“ 31Иисус им отговори: „Дали вярвате сега? 32 n  Ето настъпва час, и е дошъл вече, всички да се разбягате по домовете си и Мене Сам да Ме оставите. Но Аз не съм Сам, защото Отец е с Мене. 33 o  Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света ще претърпите мъки, но смелост: Аз победих света.“
Copyright information for BulCont